Så ska Sigtuna kommun förbättra för företagarna

2017-09-26

Idag har Svenskt Näringsliv släppt sin årliga ranking av företagsklimatet i Sverige. Sigtuna kommun är på plats 51 av 290.

- Vår ambition är förstås att hamna på en bättre placering. Det vi ser är att vi måste förbättra servicen till våra företag och analysera varför företagarna upplever att vissa saker har försämrats, bland annat skolans attityder till företagande. Vi kommer att fortsätta bjuda in företagen till möten och dialog för att på ett bättre sätt fånga upp företagens behov och önskemål, säger Christer Wikström, kommundirektör i Sigtuna kommun.

I enkäten fick företagen bland annat betygsätta olika områden. Sigtuna kommun får bäst betyg på frågan om kommunens verksamhet tränger undan privat näringsverksamhet (4,1 där 1=i stor utsträckning och 6=inte alls). På frågan om hur tillgången till medarbetare med relevant kompetens ser ut får Sigtuna kommun sitt sämsta betyg (2,7 där 1=dålig och 6=utmärkt).

Resultatet från en specialfråga i årets enkät visar att bara 9 procent av företagen i Sigtuna kommun någon gång funderat på att flytta företaget. Det är bäst siffror i Stockholms län, där var femte företagare överväger att flytta sin verksamhet till en kommun med ett bättre företagsklimat. Endast 10 kommuner i hela Sverige uppvisar en lägre andel företag som vill flytta sina verksamheter.

Olov Holst (M) vill, i sin nya roll som kommunstyrelsens ordförande, göra företagsklimatet ännu mer gynnsamt för kommunens företag. Förutom att förbättra den övergripande infrastrukturen och kollektivtrafiken till och från kommunen, ser han främst tre saker som måste åtgärdas i närtid.

- För det första måste kommunen sluta konkurrera med det privata näringslivet genom att driva verksamheter som inte är kommunal kärnverksamhet. För det andra måste vi bjuda in fler externa aktörer som kan leverera kommunalt finansierade tjänster till kommuninvånarna. För det tredje måste vi bli bättre på att skapa möjligheter för lokala företag att vara med och konkurrera i kommunala upphandlingar, säger Olov Holst.

Det finns 5 050 företag i Sigtuna kommun. I år deltog 139 av dem i Svenskt Näringslivs årliga enkät. Frågorna handlade om kommunens service till företagen, tillämpning av lagar och regler, tillgång till kompetens, konkurrens från kommunen, infrastruktur och attityder till företagande.  

För mer information, kontakta:
Emilie Eliasson Hovmöller
Pressekreterare Sigtuna kommun
emilie.eliasson-hovmoller@sigtuna.se

Helle Nyman
Politisk sekreterare Nya Moderaterna
073-333 83 18
helle.nyman@sigtuna.se

 

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan