Sigtuna kommun vill utmana och inspirera till ett fossilfritt Sverige

2015-12-04

Från och med idag är Sigtuna kommun även officiellt med och bidrar till ett bättre klimat.
I dag, fredag 4 december, skickades – och godkändes – kommunens ansökan om att få vara en del av regeringens initiativ Fossilfritt Sverige.
- Vårt goda arbete kan inspirera andra kommuner att lägga in en högre växel i sitt ekologiska hållbarhetsarbete, säger Pierre Cengiz Edstrand, kommunalråd (MP).

Regeringen har deklarerat att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsland. I dagsläget har ett hundratal företag, investerare, institut, nätverk och organisationer anslutit sig till Fossilfritt Sverige, för att visa att och redovisa hur de är med och bidrar till att Sverige ska uppnå målet. Även ett tiotal kommuner är med på initiativet. Sigtuna kommun är nu en av dem.

Alla aktörer som deltar i Fossilfritt Sverige ska kunna visa upp konkreta åtgärder för minskade utsläpp och inspireras av varandra.

Det var Sigtuna kommuns miljöstrateg Helen Ericson som skickade in ansökan tidigare i dag.
- Att bli fossilfri handlar främst om att minska utsläppen av koldioxid och om att ta bort fossila bränslen såsom olja och bensin. Sigtuna kommun har bytt ut alla oljepannor och köper enbart förnybar energi - och vi bidrar även till att producerar förnybar energi genom två egna vindkraftverk och genom att vi samlar in matavfall för biogasproduktion, berättar hon.

Pierre Cengiz Edstrand (MP) och Anna Kalles (S) som är ordförande och vice ordförande i Miljöutskottet är eniga:
- Genom deklarationen kan vi i Sigtuna kommun koppla ihop vårt klimatarbete med FN:s och Sveriges agenda kring dessa frågor och vi får en bra plattform att visa upp vad kommunen gör för klimatomställningen. Att vi ligger så långt i framkant när det gäller hållbarhet är inte en slump utan ett resultat av strategiskt arbete och politisk vilja. Gemensamt uppsatta mål får inte bli tomma ord utan måste omvandlas till konkret handling, säger de.

- Jag ser det här som en bra manifestation men kanske framför allt som en viktig utmaning. I vår kommun har vi ju bland annat både Arlanda, E4:an och ett stort logistikcenter i Rosersberg, så den stora biten är hur vi samverkar med andra aktörer i kommunen och hur vi tillsammans ställer om till ett fossilfritt samhälle. Det händer så mycket inom det här området och de stora aktörerna är med på tåget så det känns väldigt stimulerande, säger Helen Ericson.

Deklarationen som Sigtuna kommun ställt sig bakom lyder:
1. Världen behöver bli fossilfri. Vi ser positivt på att Sverige går före. Det skapar bättre miljö, attraktivare städer och nya möjligheter till jobb.
2. Våra verksamheter ska bidra. Genom att visa upp egna konkreta insatser för minskade klimatutsläpp inom ramen för FN:s Action Agenda demonstrerar vi inför hela världen vår beslutsamhet att agera i närtid.
3. Vi utmanar andra, i Sverige och i världen. Vi välkomnar våra motsvarigheter att ansluta sig, göra egna insatser och att utmana sig själva och oss.

Presskontakt:
Anna Jernberg Carlson
Pressansvarig Sigtuna kommun
073-666 53 36
anna.jernberg-carlson@sigtuna.se

Isabelle Ljungberg
Politisk sekreterare (S)
070-420 04 11
isabelle.ljungberg@sigtuna.se
 
 


Disclaimer: Om du inte vill ta emot ytterligare nyheter / från Sigtuna Kommun, vänligen klicka på följande länk: [Remove Me]. Begäran kommer att ta högst 2 arbetsdagar att behandla.

Kontaktinformation: Anna Jernberg Carlson, Sigtuna Kommun, BOX 38, Märsta, 195 21 

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan