Hälsoinformatörer ska ge friskare kommuninvånare

2017-10-17

Sigtuna kommun har rekryterat 16 hälsoinformatörer, som genom samtal med kommuninvånarna ska främja god hälsa och förebygga cancer.

Tillsammans med Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland, driver Sigtuna kommun projektet med hälsoinformatörer. Uppgiften är att informera kommuninvånarna om hälsosamma levnadsvanor och hur de kan förebygga cancer. Framgångsexemplet är Botkyrka kommun, vars screeningsfrekvens ökade märkbart efter kommunens arbete med hälsoinformatörer 2015-2016.

- Förhoppningen är att hälsoinformatörerna blir en permanent och naturlig del i kommunens hälsofrämjande arbete precis som den har blivit i Botkyrka, säger Kerstin Alksten, utvecklingsstrateg i Sigtuna kommun.

De 16 hälsoinformatörer som Sigtuna kommun rekryterat består av både män och kvinnor i alla åldrar. Alla är flerspråkiga, har ett brett kontaktnät och kunskap om olika kulturer. 

- Många invånare som är utrikes födda kommer inte på screening av exempelvis mammografi. Det kan ha att göra med att det är svårt att ta till sig skriftlig information eller bero på vanor och kulturella skillnader. Här tror vi att möten på det egna modersmålet med en person som förstår ens kulturella bakgrund är rätt sätt att kommunicera riskerna för hur cancer kan förebyggas, säger Kerstin Alksten.

Under en heldag den 7 oktober arrangerades en utbildning för de nyrekryterade hälsoinformatörerna på Forum. Nu påbörjar informatörerna sin ”turné” på allt från SFI och gymnasier till familjecentrum och språkkaféer.

- Vi hoppas att det här blir början till en bättre dialog med våra utrikes födda kommuninvånare. Nästa steg kan vara att utbilda valambassadörer som är ute och talar om vikten av att rösta för att kunna påverka sin egen situation i kommunen och i samhället i stort. Det handlar i förlängningen om att värna demokratin och det är också en viktig del i det hälsofrämjande arbetet, säger Kerstin Alksten.

Hälsoinformatörernas arbete sammanfaller med Cancerfondens årliga Rosa Bandet-kampanj som pågår under oktober månad. Syftet är bland annat att sprida kunskap om cancerprevention och bröstcancer.

 

För mer information, kontakta:

Kerstin Alksten
Utvecklingsstrateg Sigtuna kommun
08-591 263 59, 070-645 03 86
kerstin.alksten@sigtuna.se

 
Emilie Eliasson Hovmöller
Pressekreterare Sigtuna kommun
emilie.eliasson-hovmoller@sigtuna.se

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan