Inga statliga pengar till satsningen på Märsta station

2018-06-05

Regeringen har tagit beslut om en nationell infrastrukturplan för perioden 2018-2029. I den ingår inte Märsta station.
Trafikverket har tidigare föreslagit en satsning på 737 miljoner kronor på ett helt nytt resecentrum, en ny bangård med nya spår och plattformar och en säkrare och mer tillgänglig stationsmiljö i Märsta. Detta blir alltså inte av.

Beskedet om att Märsta station inte finns med i satsningen kom som en stor överraskning för Sigtuna kommun.
- Vi har ju planerat för det här. Kommunen är mycket besviken å våra invånares vägnar, säger kommundirektör Christer Wikström samtidigt som han betonar att detta inte bara rör kommuninvånarna utan är en fråga för hela regionen, inkluderat såväl Stockholm som Uppsala.
- För att kunna bli den superregion som vi talat om och planerat för måste förbindelsen till och från Arlanda bli bättre. En om- och utbyggnad av Märsta station är därför gynnsam för hela den regionala utvecklingen och tillväxten. I och med det här beskedet avstannar en stor del av den, säger Christer Wikström.
Märsta station är redan idag vara en stor flaskhals i trafikflödet på grund av stationens utformning och spårens skick.
Dagligen passerar omkring 14 000 resenärer Märsta station.
- I den nationella planen finns en 4-spårsutbyggnad på Ostkustbanan med, men den fulla effekten av den investeringen uteblir ju i och med att inte Märsta station finns med i satsningen, säger Christer Wikström.

Så vad händer nu?
- Sigtuna kommun måste ha en fortsatt dialog med Trafikverket och andra parter. Vi vet inte varför men av någon anledning har Märsta station bortprioriterats ur den nationella planen och det är oerhört olyckligt. 

Vid frågor, kontakta:

Christer Wikström
Kommundirektör, Sigtuna kommun
073-666 53 56
christer.wikstrom@sigtuna.se


Minou Sadeghpour
Kommundirektörens stab, Sigtuna kommun
070-429 07 84
minou.sadeghpour@sigtuna.se

 

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan