Klart med Trygghetscenter i Märsta Centrum

2018-06-08

Nu är det klart, Sigtuna kommuns Trygghetscenter kommer att ligga på Nymärsta kulle i Märsta Centrum.
- För våra invånare betyder det här att det blir mycket enklare och smidigare. På Trygghetscentret får den som har trygghetsrelaterade frågor möjlighet att träffa flera olika funktioner som arbetar med trygghet och säkerhet, säger Helen Kavanagh Berglund, biträdande kommundirektör.

I Trygghetscentrets lokaler kommer bland annat kommunens egen trygghets- och säkerhetspersonal att finnas tillsammans med kommunpolisen samt räddningstjänsten och andra.
- Det kommer också att vara en plats för våra ordningsvakter att utgå ifrån. Även kommunens personal som jobbar i fältet, som exempelvis fältassistenter och fältsekreterare, kan använda det här som ett ställe att utgå i från och träffa alla andra funktioner som arbetar med trygghet och säkerhet. Vi tänker också att personal från våra olika förvaltningar kommer att finnas där. Trygghetscentret ska vara navet i Sigtuna kommuns trygghetsarbete, säger Helen Kavanagh Berglund.
I och med de många olika rollerna samlade, kommer det förhoppningsvis att skapas synergier och det är en modell som har fungerat bra i andra delar av landet.
- Det blir enklare att uppdatera varandra, dela information och byta lägesbilder, förklarar Helen Kavanagh Berglund.
Avtalet med Fastpartner, som äger Märsta Centrum, är påskrivet och renoveringen av lokalerna på Nymärsta kulle kommer snart att påbörjas. Inflyttningen är planerad att ske under hösten.
- Vår förhoppning är att, i enlighet med de politiska målen vi har, öka tryggheten och säkerheten i Sigtuna kommun för våra invånare och besökare, säger Helen Kavanagh Berglund.

Presskontakter:
Helen Kavanagh Berglund
Biträdande kommundirektör
073-666 31 82
helen.kavanaghberglund@sigtuna.se

Anna Jernberg Carlson
Pressansvarig Sigtuna kommun
073-666 53 36
anna.jernberg-carlson@sigtuna.se

 

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan