Kommunen satsar på jobbmatchning

2017-11-07

Sigtuna kommun har tillsammans med Sollentuna kommun, Upplands Väsby kommun och Arbetsförmedlingen beviljats medel från Europeiska socialfonden (ESF) för att få nyanlända i arbete. Projektet, som går under namnet ”Etableringslyftet”, startar i december och pågår cirka tre år. Målgruppen är 300 personer som har varit inskrivna inom Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag i minst ett år.

- Det är en välbehövlig och betydande satsning som kommer att leda till att allt fler kommuninvånare klarar sin egen försörjning, säger Kambiz Asadollahi, verksamhetschef centrum för vuxenutveckling i Sigtuna kommun.

Mattias Askerson, ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, håller med om att det är en viktig insats. Genom att få ut nyanlända i arbete redan under etableringstiden kortas vägen till egen försörjning och beroendet av ekonomiskt bistånd minskar.

-   Det är glädjande att vi får möjlighet att genomföra Etableringslyftet. Projektets mål är att korta vägen till arbete och egen försörjning. Det ligger helt i linje med kommunledningens vilja att byta bidragsberoende mot arbetsgemenskap, säger Mattias Askerson.

Etableringslyftet startar med en analysfas den 1 december 2017. Då ser man över om de planerade aktiviteter som listades i projektansökan går att förverkliga eller om det är något som behöver förändras. Analysfasen pågår 7-9 månader och därefter startar själva projektet med att få nyanlända i arbete.

- Det börjar med att individen får en traineetjänst. På så vis har arbetsgivaren möjlighet att prova den sökande. Om den sökande saknar formell utbildning för att få tjänsten ska hen få kompetensutveckling i form av exempelvis en yrkesutbildning, säger Kambiz Asadollahi.

Kommunerna i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby har en gemensam projektledare som håller ihop projektet. Samtliga lokala arbetsmarknader kommer att vara öppna för deltagarna oavsett var hen bor.

-  Det innebär att en deltagare som passar bäst för ett jobb i Sigtuna kommer att bli matchad dit oavsett om hen bor i Sollentuna, säger Kambiz Asadollahi.

De som ingår i Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag är:

  • Personer som är mellan 20 och 65 år som har uppehållstillstånd som flykting, kvotflykting, skyddsbehövande och deras anhöriga.
  • Personer som fyllt 18 år men inte 20 år och saknar föräldrar i Sverige.

 

För mer information, kontakta:
Kambiz Asadollahi
Verksamhetschef centrum för vuxenutveckling i Sigtuna kommun
08-591 263 78
kambiz.asadollahi@sigtuna.se

Mattias Askerson

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan