Kommunen ska bygga bort tillfället som gör tjuven

2017-11-06

Bygga för att skapa trivsamma och trygga miljöer i Sigtuna. Det har kommunen tagit fasta på genom sitt samverkansavtal med Stiftelsen Tryggare Sverige för att jobba med BoTryggt2030.

Stiftelsen Tryggare Sverige har tagit över ansvaret för utveckling av konceptet BoTryggt från Polisen. BoTryggt handlar om att, utifrån aktuell forskning och erfarenheter, sprida kunskap om hur olika aktörer kan förebygga brott. Det handlar också om att öka tryggheten i bostäder och bostadsområden genom det fysiska rummets utformning.

- Vi kommer bland annat att titta på hur vi kan bygga och planera hus, lekparker, parkeringshus, och cykel- och fordonsstråk – allt för att skapa en trivsam och säker miljö utifrån principerna i BoTryggt, säger Thomas Mileborn, säkerhetschef på Sigtuna kommun.

Kommunen bidrar med 150 000 kronor till utvecklingen av BoTryggt2030. I åtagandet ingår att ta fram en ny standard för säkra och trygga bostadsområden samt nya styrdokument, riktlinjer och definitioner för framtida livsmiljöer. Kommuntjänstemän får också utbildningar i trygghet i boende och situationell brottsprevention, det vill säga hur brott kan förhindras och försvåras genom att förändra situationer där brott kan begås. Men det kanske mest konkreta är att Tryggare Sverige gjort en nulägesanalys och bidragit med expertkunskap i samband med planering och projektering av samhällsplaneringen i Valsta.

- Genom att bygga så att vi får levande offentliga miljöer och en blandning av olika människor som rör sig i området både dagtid och kvällstid kan vi skapa ett tryggare Valsta. Effekterna kommer naturligtvis att utvärderas och därefter får vi se om vi ska använda våra lärdomar till att utveckla andra områden i Sigtuna, säger Thomas Mileborn.

I Sigtuna kommun är bygga tryggt en viktig del i trygghetsarbetet.

- Den nya kommunledningen är helt överens om att stor hänsyn ska tas till trygghetsperspektivet i programmet för bostadsbyggande. Därför välkomnar vi samarbetet med Tryggare Sverige och ser fram emot att följa effekterna av BoTryggt 2030 för den fortsatta utvecklingen av kommunen, säger Olov Holst, kommunstyrelsens ordförande (M).

 
För mer information, kontakta:

Thomas Mileborn
Säkerhetschef Sigtuna kommun
08-591 26 005
thomas.mileborn@sigtuna.se

Helle Nyman
Politisk sekreterare Nya Moderaterna
073-333 83 18
helle.nyman@sigtuna.se

Emilie Eliasson Hovmöller
Pressekreterare Sigtuna kommun
emilie.eliasson-hovmoller@sigtuna.se

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan