Många nyanlända elever blev starten för förändrad - och förbättrad - skola

2018-11-26

Under de senaste åren har Råbergsskolan i Sigtuna kommun tagit emot många nyanlända elever.
Det har varit svårt och utmanande, men har också gjort att skolan utvecklats på ett positivt sätt.
- Ett mångfaldigt och mångkulturellt klassrum gynnar alla elevers lärande. Olikheter berikar oss, säger rektor
Cecilia Fredin.

Råbergsskolan i Rosersberg i Sigtuna kommun är en 1-6 skola med cirka 270 elever. De senaste tre åren har omkring 60 nyanlända elever börjat på skolan, vilket inneburit en hel del förändringar - som även visat sig vara förbättringar.
- Vi har märkt att attityderna förändrats och att elevernas världsbild vidgas och fördjupas när de befinner sig i en mångfaldig kontext. Dessutom har alla elever gynnats av att våra pedagoger utvecklat sina undervisningsstrategier, säger Cecilia Fredin och berättar om en av de viktigaste nycklarna till framgång:
- Vi har lagt stort fokus på språkutvecklande arbetssätt, det är idag en av våra mest centrala byggstenar i undervisningen oavsett vilket ämne det handlar om. Att arbeta med flerspråkighet och språkmedvetenhet stärker samtliga elevers språkutveckling. Alla elever på skolan, oavsett bakgrund, behöver bygga upp sina muntliga och skriftliga kommunikativa förmågor. Det gynnar allas måluppfyllelse.  
Flera av pedagogerna på Råbergsskolan har valt att läsa Svenska som andraspråk på lärarlyftet.

- Jag är oerhört stolt över mina pedagoger som haft modet att reflektera över sin undervisningsmetodik och utveckla den. Det är alltid en utmaning att behöva tänka nytt runt sin undervisning och det tar tid att skapa en förändrad undervisningspraktik. Men jag ser att det har skapat en trygghet i rollen, att ha utvecklat fler undervisningsstrategier, säger Cecilia Fredin och konstaterar att utvecklingsarbetet som påbörjades tack vare de nyanlända eleverna har stärkt och utvecklat såväl pedagogerna som eleverna.
Cecilia Fredin blev nyligen vald till Årets chef av Sigtuna kommun. Motiveringen var bland annat att hon med kraft och engagemang drivit ett framgångsrikt utvecklingsarbete med hela sin personal, som lett till förändrade attityder och ökad förståelse för vikten av mångfald och ökad kompetens inom flerspråkighet.

Presskontakt:
Anna Jernberg Carlson
Pressansvarig Sigtuna kommun
073-666 53 36
anna.jernberg-carlson@sigtuna.se

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan