Medborgardialoger i Valsta stärker delaktighet och demokrati

2018-05-14

Sigtuna kommun har nyligen startat upp medborgardialoger i centrala Valsta. Fram till början av september sker samtal med barn och vuxna som är bosatta i Valsta, de som arbetar i Valsta, politiker och kommunanställda. Målet är att skapa ett hållbart samhälle med medborgare som aktivt deltar och kan påverka i viktiga frågor som rör deras närmiljö.

- Demokratisk hållbarhet bygger på delaktighet från invånarna. Idag upplever många att avståndet är långt mellan dem och beslutsfattande politiker samt kommunens tjänstemän. För att minska detta avstånd ska Sigtuna kommun bland annat fånga upp synpunkter från och stärka dialogen med medborgarna. Medborgardialoger är här ett viktigt verktyg, säger Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande.

Frågan som kommer att ställas till medborgarna är "Vad tycker du krävs för att Valsta ska (fortsätta att) vara platsen att leva och bo i för dig?". Svaren och övriga synpunkter som framkommit presenteras i en rapport den 25 september.

- Senare under hösten kommer vi att bjuda in de medborgare som deltagit i dialogen till arbetsgruppsmöten, det vill säga medborgardialoger. Tanken är att vi tillsammans ska arbeta fram de viktigaste temana och gemensamt ta fram förslag på lösningar, säger Kerstin Alksten, utvecklingsstrateg på Sigtuna kommun.

I Valsta pågår redan nu ett antal projekt, bland annat inom ramen för BoTryggt 2030 samt Valstasatsningen 2.0 och Valsta Utveckling. Syftet är att öka tryggheten i Valstaområdet, motverka utanförskap samt skapa en mer levande kommundel med attraktiva boendemiljöer och ett livskraftigt köpcentrum.

- För oss politiker är det viktigt att medborgardialogerna startar i Valsta. Vi är också helt överens om detta över partigränserna vilket gör att resultaten från dialogen måste tas på största allvar av oss alla, både politiker och tjänstemän, säger Marie Axelsson (S) oppositionsråd.

Utifrån samtalen i Märsta kommer kommunen att ta fram en modell inför kommande medborgardialoger 2019.

Pressbild Valsta centrum 

För mer information, kontakta gärna:
Kerstin Alksten
Utvecklingsstrateg, Sigtuna kommun
070-645 03 86
kerstin.alksten@sigtuna.se eller medborgardialog@sigtuna.se

Helle Nyman
Politisk sekreterare Nya Moderaterna
08-591 260 26
helle.nyman@sigtuna.se

Alice Aronsson 
Politisk sekreterare Socialdemokraterna
alice.aronsson@sigtuna.se

Emilie Eliasson Hovmöller
Pressekreterare, Sigtuna kommun 
08-591 263 62
emilie.eliasson-hovmoller@sigtuna.se

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan