Rejäl förbättring av hemtjänsten i Sigtuna kommun

2017-11-08

Socialstyrelsens rikstäckande undersökning "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?" visar att hemtjänsten i Sigtuna kommun förbättrats avsevärt det senaste året. Allt fler är nöjda med hemtjänsten - en ökning med 8 procentenheter bara sedan förra året.


- Det är glädjande att hemtjänsten uppvisar stora framsteg. Förvaltningen har gjort ett gediget arbete och nu ser vi de positiva resultaten. Vi får hoppas att vi snart ser samma utveckling på de särskilda boendena och att Sigtuna kommun kan bli en av de tryggaste och bästa i landet, säger Karsten Bjärbo, ordförande Äldre- och omsorgsnämnden (KD).

 

I en satsning på medarbetarna inom äldre och omsorgsförvaltningen har Sigtuna kommun under 2016 och 2017 lagt stora resurser på kompetensutveckling. Genom att införa en ny arbetsmodell med utbildningar och lärande samtal har medarbetarna delat kunskaper och tillsammans hittat arbetssätt som gynnar brukarna. Kompetenssatsningen är en bidragande orsak till det goda resultatet i Socialstyrelsens nationella brukarundersökning, menar Kristina Holmberg, förvaltningschef, äldreomsorgsförvaltningen, på Sigtuna kommun. 

- Hemtjänsten har varit först ut i denna satsning, som rent konkret inneburit fasta tjänster istället för vikariat och bättre kontinuitet då varje brukare träffar färre medarbetare. Våra medarbetare har även deltagit i utbildningar och haft möjlighet att avsätta tid till reflekterande och lärande samtal med sina kollegor, säger Kristina Holmberg.

 

Samtliga av äldreomsorgsförvaltningens ledord trygghet, förtroende, bemötande och delaktighet har förbättrats när det gäller hemtjänstens verksamhet i kommunen under det senaste året. Däremot har resultaten inom trygghet, bemötande och delaktighet försämrats för särskilt boende. Med särskilt boende menas boendeformer som anpassats för äldre med stort behov av omsorg. Samma negativa trend inom särskilt boende återfinns i hela Stockholms län.

- Med anledning av resultatet gör vi nu en riktad satsning för att öka kompetensen på särskilt boende i kommunen. Vi ska exempelvis kvalitetscertifiera våra äldreboenden för att öka kvalitén och skapa trygghet och kontinuitet för både medarbetare och brukare, säger Kristina Holmberg.

 

Kort om undersökningen
Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? är Socialstyrelsens rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvalitén i hemtjänst och äldreboenden. Under våren 2017 fick 220 000 äldre personer en enkät med frågor om vad de tycker om sin äldreomsorg. På nationell nivå deltog totalt 130 125 personer, varav 91 634 personer med hemtjänstinsatser och 38 491 personer som bor i särskilt boende. 227 personer svarade på enkäten om hemtjänsten och 92 personer svarade på enkäten om särskilt boende i Sigtuna kommun.

Läs mer om undersökningen

 

För mer information, kontakta: 

Kristina Holmberg 
Förvaltningschef äldreomsorgsförvaltningen, Sigtuna kommun 
08- 591 263 51
kristina.holmberg@sigtuna.se

Karsten Bjärbo
Ordförande Äldre- och omsorgsnämnden
070-891 61 60 
karsten.bjarbo@sigtuna.se

Emilie Eliasson Hovmöller
Pressekreterare Sigtuna kommun
08-591 263 62
emilie.eliasson-hovmoller@sigtuna.se

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan