Så hög är den radioaktiva strålningen i Sigtuna kommun

2018-04-09

Två gånger om året mäter Sigtuna kommun bakgrundsstrålningen i naturen för att kontrollera att radioaktiviteten inte blivit förhöjd.
- Nedfallen radioaktivitet kan tas upp av växter och djur och därmed orsaka problem i bland annat livsmedel. Därför är det viktigt att vi kontinuerligt gör uppföljningar, säger Thomas Gadeborg, miljö- och hälsoskyddsinspektör.
 

Som en följd av kärnkraftsolyckan i Tjernobyl 1986 mäter Sigtuna kommun regelbundet bakgrundsstrålningen i naturen. Värdena har som högst legat på 0, 17 mikrosievert per timme (µSv/h). Som jämförelse kan nämnas att den dos en patient får vid en tandröntgenfotografering är 10 µSv/h.
Den senaste mätningen i kommunen gjordes i slutet av förra veckan.

- Vi har tre fasta punkter som vi åker ut till och mäter och mätningen genomförs i tio minuter per plats. Sedan får vi ut ett medelvärde. På det här sättet är det möjligt att identifiera även små förhöjningar av radioaktivitet, säger Thomas Gadeborg som kan lugna alla invånare med att mätningarna även den här gången visade godkända värden.

- Den naturliga bakgrundsstrålningen i naturen, den som kommer från radioaktiva ämnen i jordmånen, kosmisk strålning och byggmaterial, brukar ligga på 0,04-0,30 µSv/h men varierar beroende på var i landet mätningen sker. När vi var ute i kommunen och mätte i förra veckan fick vi värden på 0,09- 0,16 µSv/h vilket alltså inte är avvikande på något vis.
Resultaten har skickats in till länsstyrelsen för att de ska kunna sammanställa aktuella mätresultat i en nationell databas.

Presskontakt:
Anna Jernberg Carlson
Pressansvarig Sigtuna kommun
073-666 53 36
anna.jernberg-carlson@sigtuna.se

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan