Sigtuna kommun får ställa krav på bättre djurhållning i sin upphandling

2012-02-24

Sigtuna kommun vann det rikskända målet om matupphandling i Kammarrätten i Stockholm:

Den politiska ledningen i Sigtuna kommun (Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet) vill använda sig av konsumentmakten för ökad hållbarhet i samband med upphandlingar. Därför lades nya och långtgående krav in på ekologi, arbetsrätt och djurhållning in som kriterier när kommunen skulle upphandla livsmedel för sin matproduktion till förskolor, skolor och äldreboenden. En anbudsgivare överklagande kommunens tilldelningsbeslut med motivet att det strider mot EU-direktiv och Lagen om offentlig upphandling. Den överklagande parten fick rätt i Förvaltningsrätten i Uppsala i de delar som handlade om kraven på bättre djurhållning.

Kommunstyrelsen i Sigtuna kommun accepterade inte förvaltningsrättens beslut och valde att överklaga domen till kammarrätten. Där har huvudfrågan varit om kommunens krav om kortare tider för transport av djur till slakt, bedövning av alla djur innan slakt och nej till slentrianmässigt användande av antibiotika i djurfodret, brutit mot Lagen om offentlig upphandling (LOU).

Kammarrätten har prövat överklagandet och kom med sitt beslut igår. Kammarrätten ger Sigtuna kommun rätt. I sina domskäl skriver Kammarrätten att kommunen har rätt att ställa djuretiska krav. Upphandlingen har enligt Kammarrätten gått helt rätt till och samtliga delar i den överklagandets partens framställan undanröjs.

Kammarrätten beslut är mycket glädjande och viktig för hela Kommunsverige. Jag är stolt över att Sigtuna kommun har gått i spetsen för att kunna använda sin konsumentmakt för att driva på för bättre miljö och djurskydd. Det känns bra att kunna säga att den mat som serveras i kommunens skolor nu bidrar till ökad hållbarhet, säger kommunalrådet Anders Johansson (S) i en kommentar och fortsätter:

Ett annat utslag hade varit fullständigt oacceptabelt. Vi har ett uppdrag från väljarna som vi tänker fullfölja. Då hade det varit anmärkningsvärt om förvaltningsrättens dom hade fastställts. Det hade inneburit en inskränkning i den kommunala självstyrelsen och ytterligare urholkat förtroendet för Lagen om offentlig upphandling och EU-regelverket.

Ytterligare information
Anders Johansson (S), kommunalråd i Sigtuna kommun, genom Daniel Ferreira, politisk sekreterare, 0727-27 67 92.

Läs Kammarrättens dom [Mål nr. 2841-11] via länken här till höger.

Sigtuna kommuns krav

Antibiotika får endast användas efter ordination av veterinär och när det är veterinärmedicinskt motiverat.
Djuret får transporteras maximalt åtta timmar till slakt eller max tolv timmar nattetid för fjäderfä.
Djuren skall vara helt bedövade när avblodning sker.

Bakgrundsinformation

Upphandlingen gick ut för anbud i oktober 2010 och genomfördes utifrån LOU (Lagen om offentlig upphandling).

Anbudsgivarna kunde lämna anbud på hela underlaget eller på en eller flera varugrupper:
Huvudsortiment/kolonialvaror
Frukt och grönt (färska)
Mejerivaror
Ägg (färska)

Genom ett så kallat tilldelningsbeslut den 14 februari 2011 tilldelades Menigo Foodservice varugrupp 1, Isacssons Frukt och Grönt varugrupp 2 och Servera R&S AB varugrupp 3. Ingen anbudsgivare inkom med anbud på varugrupp 4.
Grossistjätten Servera ansökte om överprövning och yrkade att upphandlingen skulle göras om. Till stöd för sitt yrkande anförde Servera bland annat att kommunen ställt för höga djurskyddskrav, som överskrider EU det som krävs av EU. .


 

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan