Skolinspektionen ger tumme upp för fritidsverksamheten i Sigtuna kommun

Skolinspektionen ger tumme upp för fritidsverksamheten i Sigtuna kommun

2018-05-25

Idag, fredag 25 maj, kom besked från Skolinspektionen om att de brister som upptäckts på Sigtuna kommuns fritidshem nu har åtgärdats.
- I och med beslutet får vi en bekräftelse på att vi kan fortsätta det utvecklingsarbete vi har påbörjat i fritidshemmen, säger Cecilia Meijer, utvecklingsledare på barn- och ungdomsförvaltningen.

Det var under våren 2017 som Skolinspektionen gjorde en granskning av de kommunalt drivna för- och grundskoleverksamheterna i Sigtuna kommun samt barn-och ungdomsförvaltningen som huvudman. Av granskningen framkom brister på ett antal skolor och på huvudmannanivå på fritidsverksamheten.

Under hösten kom besluten att Skolinspektionen ansåg att bristerna på skolnivå var åtgärdade. Idag kom beslutet att fritidshemmens brister på övergripande nivå också ansågs avhjälpta, vilket innebär att alla förvaltningens granskande verksamheter, grundskola, grundsärskola, fritidshem och förskola, är godkända av inspektionen.

De brister som Skolinspektionen såg angående fritidsverksamheten rörde tre huvudområden: gruppstorlek och sammansättning, systematiska kvalitetsarbetet samt resursfördelning.
Cecilia Meijer berättar att förvaltningen riktat fokus på fritidshemmen under året och att de insatser och kompetenshöjande aktiviteter som nu erbjuds personalen ger effekt.

I återkopplingen till kommunen skriver Skolinspektionen bland annat att Sigtuna kommun som huvudmannen redovisat ”tydliga rutiner för hur det systematiska kvalitetsarbetet ska bedrivas”.

- Jag är otroligt stolt över att Skolinspektionen ser att vi har tydliga rutiner för hur det systematiska kvalitetsarbetet ska bedrivas och jag vill verkligen lyfta fram den insats som många av våra chefer ute på skolorna och Ida Väisänen, förvaltningsjurist, tillsammans med den centrala gruppen gjort, säger Susana Olsson Casas och tillägger:
- Till sommaren får vi äntligen se hur stor effekt det haft på våra barns och elevers kunskapsresultat, vilket även är målet med Skolinspektionens tillsyn.

Vid frågor, kontakta:
Susana Olsson Casas
Förvaltningschef, barn- och ungdomsförvaltningen, Sigtuna kommun  
08-591 266 01
susana.olsson-casas@sigtuna.se 

Cecilia Meijer
Utvecklingsledare barn- och ungdomsförvaltningen, Sigtuna kommun
073-666 52 22
cecilia.meijer@sigtuna.se

Anna Jernberg Carlson
Pressansvarig Sigtuna kommun
073-666 53 36
anna.jernberg-carlsoin@sigtuna.se

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan