Skolorna i Sigtuna kommun uppnår kraven enligt Skolinspektionen

2017-12-21

Under våren 2017 genomförde Skolinspektionen tillsyn av Sigtuna kommun. Grundsärskolan klarade sig utan några anmärkningar alls, vilket är sällsynt.
I veckan kom det sista uppföljningsbeslutet som visar att bristerna är åtgärdade i de övriga fyra grundskolorna där regelbunden tillsyn genomfördes.

Skolinspektionen anmärkte bland annat på studieron och brist på extra anpassning och särskilt stöd till elever som behöver det för att uppnå kunskapskraven. Sigtuna kommun har sedan vårens tillsyn vidtagit åtgärder och Skolinspektionen anser att samtliga brister nu är avhjälpta.
De grundskolor som kontrollerats och följts upp är Eddaskolan, Norrbackaskolan, Råbergsskolan och Valstaskolan 7-9.

Ett exempel på åtgärder som gjorts när det gäller förbättrad studiero är att lärare fått individuell kompetensutveckling kring struktur och ledarskap i klassrummet. Ett annat är att områden på skolan som påverkat studieron negativt identifierats, och att anpassade åtgärder därefter vidtagits på dessa områden.

När det handlar om extra anpassningar och särskilt stöd till elever, har insatser som bland annat kompetensutveckling för lärare kring detta gjorts och skolorna säkerställer regelbundet att eleverna ges det stöd de är i behov av för att nå kunskapskraven.*

*) Se gärna tidigare pressmeddelande: http://www.sigtuna.se/sv/Pressmeddelanden1/Fler-elever-kommer-att-kanna-att-skolan-ar-till-for-dem/

För mer information, kontakta:
Anna Jernberg Carlson
Pressansvarig Sigtuna kommun
073-666 53 36
anna.jernberg-carlson@sigtuna.se

Susana Olsson Casas
Förvaltningschef Barn- och ungdomsförvaltningen Sigtuna kommun
073-666 31 76
susana.olsson-casas@sigtuna.se

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan