Skolsatsningen som ska förebygga våld

2018-01-12

 I Sigtuna kommuns skolor ska det råda nolltolerans mot våld och kränkningar. På Ekillaskolan i Märsta får därför personal, elever och vårdnadshavare utbildning för att kunna bli mer uppmärksamma.
- Den här satsning kommer ge kunskap om våld, genus och makt samt ge verktyg för att jobba med våldsprevention, säger Pernilla Bergqvist (L), ordförande i barn- och ungdomsnämnden.
 

Satsningen med arbetet kring våldsprevention har precis inletts på Ekillaskolan.
- Vi har inte mycket våld på Ekillaskolan, men däremot behöver vi, ja alla, lära oss att bli mer uppmärksamma på olika saker så att vi kan stävja det i tid. Det handlar om allt från sexuella trakasserier till blickar mellan tjejer, maktlekar och ”skojbråk” som inte alls är roligt för alla, berättar Karin Sagbrant, rektor på Ekillaskolan som är kommunens största högstadieskola.
Skolan inledde vårterminen med att samla personalen för en halvdag med diskussioner och föreläsningar kring olika typer av våld och kränkningar. Kvinnojouren Sigtuna och fältarbetarna ledde arbetet där även kommunpolisen och socialtjänsten var på plats.
- Det här känns bra och spännande och var mycket uppskattat i personalgruppen. Det är ju en fortlöpande satsning och vi kommer också att ha flera föräldraträffar under våren som jag hoppas att det blir många som kommer på. Vi kommer att arbeta kontinuerligt med våra elever kring detta, säger Karin Sagbrant.
Initiativtagare och ansvarig för arbetet är Marie Unander-Scharin, preventions- och säkerhetssamordnare i Sigtuna kommun, som märkt att det saknas kunskap i ämnet. Hon säger:
- Kommunen har ett tydligt våldspreventivt ansvar. Vi vet att skolan är ett ställe där många blir utsatta för olika former av våld för första gången och det är av största vikt att det får vara en trygg plats för alla. Vi ser fram emot att stötta denna samverkan mellan skola och civilsamhälle och är glada att just frågan om våld får ett tydligt fokus. Vi ser fram emot att elever och personal på Ekillaskolan får vara ett föredöme för resten av kommunen så att vi kan utöka arbetet framöver.

Satsningen är ett samarbete mellan flera olika parter, där Kvinnojouren Sigtuna är drivande.
- Vi upplever att det finns ett stort behov hos ungdomar idag att ha någon att prata med, att de kan känna att vi vuxna vågar ta i många av de frågeställningar som dyker upp. Vi ser också att det behövs utbildning och kunskapsförmedling kring exempelvis våld i nära relationer. Därför är det här en jätteviktig satsning. Då vi besökt andra skolor i kommunen och föreläst har det resulterat i många anonyma samtal från ungdomar som haft frågor kring bland annat hedersvåld, pornografi och gränssättningar. Det är av största vikt att vi vågar prata med barn om det här redan i tidig ålder i syfte att förebygga våld, berättar Selma Koso, verksamhetsansvarig för Kvinnojouren Sigtuna.
- Tidiga och förebyggande insatser är viktiga. Jag vill säkerställa att ingen ska behöva säga ”me too” igen, säger Pernilla Bergqvist.

Presskontakt:
Anna Jernberg Carlson
Pressansvarig Sigtuna kommun
073-666 53 36
anna.jernberg-carlson@sigtuna.se 

Pernilla Bergqvist (L)
Ordförande barn- och ungdomsnämnden
073-707 03 04
pernilla.bergqvist@sigtuna.se

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan