Toppbetyg för kommunens livsmedelskontroller

Toppbetyg för kommunens livsmedelskontroller

2018-05-30

Restauranger, butiker, skolkök, bryggerier, vattenverk och apotek, alla får de regelbundna besök av Sigtuna kommuns livsmedelsinspektörer -  som får toppbetyg i senaste NKI-mätningen.
- Våra invånare ska inte riskera att bli sjuka för att maten innehåller farliga bakterier, främmande ämnen eller saknar information om allergiframkallande ämnen, säger Mathias Livén.

Varje år kontrollerar Sigtuna kommuns miljö- och hälsoskyddsinspektörer ungefär 420 olika verksamheter som hanterar livsmedel.
De ser bland annat till så att livsmedel förvaras i rätt temperatur, att lokalen och utrustningen är ren och att de som arbetar med maten har tillräckliga kunskaper för rätt och säker hantering. De tittar även på skadedjursbekämpning och vattenkvalitet.  
De vanligaste avvikelserna under inspektionerna brukar vara att rengöringen släpar efter eller att temperaturerna där livsmedlen förvaras är för höga.

De senaste dagarna har kommunens miljö- och hälsoskyddsinspektör Mathias Livén, som gör sammanlagt omkring 150 verksamhetsbesök per år, varit ute och inspekterat förskolekök i kommunen. Och han är nöjd.
- Förskoleköken få oftare besök än många av de andra verksamheterna eftersom det tillagas mat till mindre barn, som tillhör en känslig grupp men både skol- och förskoleköken är överlag mycket bra här i kommunen, säger han och fortsätter:
- De ansvariga för skolköken arbetar aktivt för att säkerställa att det fungerar enligt rutin med specialkosten, för det är en av de värsta sakerna som kan hända, att ett barn som är allergiskt får i sig fel mat. Vid sådana fall, som tack och lov inte sker allt för ofta, kommer vi in och gör en utredning av vad som hänt.

När Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) mätte Nöjd Kundindex (NKI) senast ansågs Sigtuna kommuns livsmedelskontroller hålla mycket hög klass. På en skala upp till 100, fick bemötande 91 och med allt sammanräknat (information, bemötande, effektivitet, kompetens, rättssäkerhet och tillgänglighet) blev resultatet 83 vilket är en rekordnotering.

-Vi strävar efter att ha en bra dialog med dem vi möter och brukar fråga efter återkoppling så att vi kan förbättra vårt beteende på plats. Målet är ju att det ska vara tydligt för verksamhetsutövarna vilka lagkrav som gäller, men de ska också känna att vi gärna hjälper till med stöd och rådgivning. Kommunens invånare och konsumenter som besöker kommunen ska kunna känna sig trygga att äta den maten som serveras på skolan, caféer, restauranger eller när man köper mat i butiker eller online, säger Mathias Livén.

Presskontakt:
Anna Jernberg Carlson
Presskontakt Sigtuna kommun
073-666 53 36
anna.jernberg-carlson@sigtuna.se

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan