Personalen utbildas för att ge barnen självkänsla och trygghet

2018-04-09

Över 800 pedagoger i Sigtuna kommun har gått utbildningen och i veckan är det dags för den 42:a omgången av Vägledande samspel.
- Det är en stor trygghetsfaktor att ha personal på våra förskolor och skolor som vet hur viktigt det är att verkligen se barnet, säger Marie Unander-Scharin, preventionssamordnare.

Marie Unander-Scharin var med och startade upp utbildningen Vägledande samspel i Sigtuna kommun 2007. Programmet sträcker sig över fyra heldagar och har som syfte att stödja och främja personalens psykosociala omsorgskompetens, så att de kan stimulera och utveckla positiva relationer i vardagskontakterna i förskola och skola.
Under de senaste tio åren har över 800 pedagoger utbildats och nu är det alltså dags för ytterligare ett gäng när den 42:a omgången går av stapeln under veckan. 
- Det handlar om att
höja självkänslan hos barnet genom att öka vuxnas lyhördhet och synliggöra det viktiga samspelet mellan barn och vuxna för att barnen ska känna sig sedda, trygga och viktiga, säger Marie Unander-Scharin, preventionssamordnare i Sigtuna kommun.
Vägledande samspel
är ett relationsorienterat och empatibaserat program som bygger på kunskap och forskning om barns och vuxnas hälsofrämjande utveckling. Det är professorerna Karsten Hundeide och Henning Rye från Norge som grundat programmet.

Presskontakt:
Anna Jernberg Carlson
Pressansvarig Sigtuna kommun
073-666 53 36
anna.jernberg-carlson@sigtuna.se

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan