Vägledning och råd gör företagare nöjdare

2017-04-25

Sigtuna kommun blir allt bättre på att möta förväntningar från företagare. Det visar den senaste öppna jämförelsen av företagsklimatet som Sveriges kommuner och landsting har gjort. Nöjd kundindex (NKI) har stigit från 69 till 75 av maximala 100.

I början på 2016 fick fokusgrupper med företagare berätta vad de tyckte att Sigtuna kommun borde göra bättre. Utifrån det har kommunen kunnat vidta åtgärder för att bättre möta företagarnas behov. Förbättringen är tydligast när det gäller bygglov och miljö- och hälsoskydd. Inom området bygglovshandläggning har NKI stigit från 66 2015 till 74 2016, och inom miljö- och hälsoskyddsarbete har det stigit från 57 till 70.

- Miljö- och hälsoskyddskontoret följer regelbundet upp resultaten från nöjd kund index-undersökningarna, för att se hur vi uppfattas och vilka förbättringar vi kan göra. Vi har särskilt fokuserat på att ha en bra kommunikation och tillgänglighet gentemot våra invånare och företag. Vi har lagt vikt vid att vi inte bara ska ställa krav utan också vägleda och ge råd. Det långsiktiga målet är att vi ska vara bland de bästa miljö- och hälsoskyddskontoren i Sverige på att sätta invånarna först och ha deras förtroende, och vi kommer att fortsätta att utveckla vårt arbete för att nå målet, säger miljö- och hälsoskyddschef Johan Stock.

- Sigtuna kommuns geografiska placering, mellan Stockholm och Uppsala samt som värdkommun för Arlanda, ger oss goda förutsättningar att vara en attraktiv kommun för företag att etablera sig i. Vi arbetar hårt för att vara en företagsvänlig kommun, genom att skapa goda förutsättningar för företagens etablering och verksamheter. Det är roligt att det ger resultat och att vi stiger i mätningen, säger kommunstyrelsens ordförande Ibrahim Khalifa (S).

För Sigtuna kommuns näringslivsenhet är NKI-undersökningarna ett viktigt verktyg.

- NKI är ett bra sätt för oss att utvärdera värdera vårt myndighetsarbete och hitta förbättringsmöjligheter, säger näringslivsutvecklare Ewa-Louise Lilja.

Kontaktpersoner
Henrik Josephson, Pressansvarig
Telefon: 08-591 260 24, 073-661 35 98
e-post: henrik.josephson@sigtuna.se

Lydia Wefer (S), politisk sekreterare
Telefon: 08-591 260 06, 070-085 15 29
E-post: lydia.wefer@sigtuna.se

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan