"Våra satsningar kommer att göra skillnad i skolan"

2017-12-12

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har idag, 12 december, släppt den årliga statistiken över grundskoleelevernas kunskapsresultat i Sveriges 290 kommuner. För Sigtuna kommun går det åt rätt håll, men det finns en del utmaningar.

- En skola med kunskapsfokus, höga förväntningar, trygghet och studiero är avgörande för att höja resultaten ytterligare, säger Pernilla Bergqvist (L), ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

Sigtuna kommun, med såväl de kommunala skolorna som de fristående inräknat, hamnar på en 87:e plats i SKL:s jämförelse. Placeringen i fjol var en 131:a plats.
Resultaten visar bland annat att det i våras gick ut fler avgångselever än på många år med godkänt betyg i samtliga ämnen från de kommunala grundskolorna, 81,8 procent (exklusive nyinvandrade och elever med okänd bakgrund). Samtidigt är siffran för samtliga elever i de kommunala skolorna 69,2 procent - en försämring med cirka sex procentenheter. Ett faktum att ta hänsyn till är att 33 procent av niondeklassare som gick ut från kommunala skolor i våras är födda i utlandet, vilket är dubbelt så många som rikssnittet och Stockholms län. Men med tanke på klassernas elevsammansättning har Sigtuna kommuns skolor presterat över det förväntade enligt Susana Olsson Casas, chef för barn- och ungdomsförvaltningen. 

- Vi satsar nu bland annat på svenska som andra språk och studiehandledning. Andra åtgärder som redan införts är att pedagoger i kommunens förberedelseklasser gått en 7,5 högskolepoängsutbildning i nyanländas lärande. Kommunen har också inlett ett forskningssamarbete med Uppsala universitet om bland annat nyanländas lärande och inkluderande lärmiljö, säger Susana Olsson Casas.

Målet för Sigtuna kommun är att alla elever som går ur årskurs nio ska nå kunskapskraven i samtliga ämnen och ha behörighet till gymnasieskolan.
För att få ökade kunskapsresultat görs nu ett systematiskt kvalitetsarbete kopplat till det gemensamma skolutvecklingsprogrammet. I kvalitetsarbetet har kommunen bland annat tagit fram sätt att mäta programmets mål och listat åtgärder för hur målen ska nås. Programmet, som samtliga partier i kommunen står bakom, är en tydlig och långsiktig satsning på kunskap, trygghet och medarbetare fram till 2023.

- Jag är övertygad om att skolutvecklingsprogrammet kommer att göra skillnad. Det handlar även om att våra nyanlända snabbt lär sig svenska och tidiga insatser för elever i behov av särskilt stöd. För att stödja språkutveckling, stimulera till läsning och främja utvecklingen av källkritik och digital kompetens ska vi också arbeta för att skapa Framtidens skolbibliotek, säger Pernilla Bergqvist.   


Länk till Öppna jämförelser grundskola
https://skl.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/tydligautmaningarinyskolrapport.14319.html


Länk till Sigtuna kommuns kvalitetsredovisning
http://www.sigtuna.se/PageFiles/80/Kvalitetsredovisning_Barn-%20och%20ungdomsf%C3%B6rvaltningen.pdf

 

För mer information, kontakta:

Pernilla Bergqvist (L)
Ordförande, barn- och ungdomsnämnden, Sigtuna kommun 
073-707 03 40
pernilla.bergqvist@sigtuna.se


Susana Olsson Casas 
Förvaltningschef, barn- och ungdomsförvaltningen, Sigtuna kommun
08-591 266 01
susana.olsson-casas@sigtuna.se

Anna Jernberg Carlson
Pressansvarig Sigtuna kommun
073-666 53 36
anna.jernberg-carlson@sigtuna.se

 Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan