”Sigtuna ska bli en av de bästa kommunerna i Sverige”

2017-12-01

Nu är det fastställt hur Sigtuna kommuns mål och budget för 2018-2020 ska se ut.
- Vi är en kommun som växer konstant, för varje år vill allt fler leva, bo och verka här. Alla våra invånare måste kunna erbjudas bra verksamheter, god service, trygghet och trivsel. Det ska vi fortsätta arbeta för tillsammans med kompetenta medarbetare. Vi har en hel del utmaningar framför oss, men känner en stark framtidstro, säger kommundirektören Christer Wikström.

Sigtuna kommun ska bli en av de bästa kommunerna i landet, det är det stora målet med den nya budgeten enligt den politiska ledningen, bestående av Moderaterna, Miljöpartiet, Liberalerna, Samling för Sigtuna, Kristdemokraterna och Centerpartiet.

- Med den här budgeten som grund ska vi om tre år ha skapat en plattform med långsiktiga förutsättningar för att Sigtuna kommun ska tillhöra en av Sveriges allra bästa kommuner, säger Olov Holst (M), ordförande i kommunstyrelsen som menar att de hade ett mycket tufft utgångsläge inför budgetarbetet.

- Vi har varit tvungna till mycket hårda prioriteringar eftersom ekonomin måste stabiliseras. För oss är det alltid självklart att prioritera kärnverksamheterna, såsom skola, äldreomsorg och individ- och familjeomsorg. Och, för att dessa kärnverksamheter ska hålla högsta kvalitet, för att vi alla ska trivas i vårt samhälle, måste vi också satsa på trygghetsarbetet. Det är vårt fokus.

Redan inför torsdagens kommunfullmäktige den 30 november, där mål och budget 2018-2020 fastställdes, väcktes uppmärksamhet kring att Konsthall Märsta ska läggas ner som en del av omprioriteringarna. Lokalen kommer istället att användas som en träffpunkt för kommunens seniorer.
- Lokalen kostar väldigt mycket i drift och fasta kostnader. Kommunens kärnverksamheter måste gå före. Men, att konsthallen läggs ner betyder inte att själva utställningsverksamheten läggs ner. Vi tillför ekonomiska medel till ideella föreningar så att utställningsverksamheten kan etableras i andra lokaler i Märsta och Sigtuna, säger Kultur- och fritidsnämndens ordförande Lars Björling (SfS).

Skattesatsen, som idag ligger på 20.00% vilket är den tredje högsta bland Stockholms läns 26 kommuner, kommer att vara oförändrad.  

Länk till hela Mål och budget 2018-2020:
I högerspalten finner du länk till hela Mål och budget 2018-2020.

Presskontakt:
Anna Jernberg Carlson
Pressansvarig Sigtuna kommun
073-666 53 36
anna.jernberg-carlson@sigtuna.se

Olov Holst, kommunstyrelsens ordförande (M) 070-663 06 62

Helle Nyman, politisk sekreterare (M) 073-333 83 18

Karolina Windefalk, vice ordförande kommunstyrelsen (MP) 070-714 52 64

Pernilla Bergqvist, 2:e vice ordförande kommunstyrelsen (L) 073-707 03 40

Lars Björling, gruppledare (SfS) 070-592 52 75

Karsten Bjärbo, gruppledare (KD) 070-891 61 60

Gill Brodin, gruppledare (C) 070-778 58 00

  

 

 

 

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan

Relaterade dokument