Bakgrund & syfte

Bakgrund

Sigtuna kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. Som ett led i det arbetet erbjuder vi praktikplatser.

En aktiv och fungerande praktikverksamhet är ett viktigt stöd i kommunens personalförsörjning. Under den kommande 5-10årsperioden står Sigtuna kommun inför stora pensionsavgångar, vilket innebär att vi kommer ha ett stort rekryteringsbehov.

Syfte

Skapa förutsättningar för att ge studenter möjlighet att praktisera i Sigtuna kommun. Vi vill skapa goda förutsättningar för kunskapsutveckling och kunskapsuppbyggnad.

Dessutom är det viktigt att ta till vara på möjligheten att öka antalet studenter som vill göra sina examensarbeten inom fler områden än vad som nu är vanligt inom den kommunala sektorn.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan