Förslag på uppsatsämnen

Barn- och ungdomsförvaltningen

Förslag på ämne: ”Kan man lita på matematiken”.

Socialförvaltningen

Förslag på ämne: ”Var är vi i processen i Sigtuna kommun vad gäller salutogen äldreomsorg?”

Inom äldreomsorgen finns det dessutom behov att få uppsatser/mindre utredningar gjorda.  Under 2013 är det beslutat att det skall vara uppsatser som handlar om brukarundersökningar på olika nivåer.

Kultur- och fritidsförvaltningen

Ämnena behöva breddas och mer ta in samtidsfrågor, såsom genusperspektiv, även ämnen som t.ex. historik och ekonomi, socialgeografi, kulturarv, mode och design, mångfald och genus. IT, e-böcker, sociala medier och informationsaktivering- IR (information retrivial) är ämnen som ytterligare behöver belysas.

Stadsbyggnadskontoret

Förslag på ämnen: ”Fysisk planering inom stadsbyggnad” eller ”Väg- och vatten”. ”Kommunens vägansvar” eller ”Grön struktur” kan också vara ämnen för uppsatser/utredningar.

Det finns ett stort behov inom att få uppsatser gjorda.

Miljö-och hälsovårdskontoret

Det finns olika förslag på uppsatser. 

Matenheten

Det finns flera ämnen som skulle kunna vara aktuellt för en uppsats t.ex., miljö, transporter och miljöpåverkan, måltider, ekologi, samt upphandling och ekonomi.

Kommunledningskontoret

Utifrån ett samhällsperspektiv är det bra om man kan få hjälp med uppsatser av någon som t.ex. är beteendevetare. De kan göra analyser av olika ämnen t.ex. hållbarhet och ekonomi, HR-området etc.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan

Vill du skriva en uppsats?

Om du är intresserad att skriva en uppsats om de ämnen/förslag som listas ovan, eller om du har andra frågor eller synpunkter - kontakta gärna kontaktpersonen inom ditt ämnesområde.