Kontaktpersoner

Målgrupp: Lärare

Pi Högdahl, Utvecklingsledare för grundskolan 0736-337344  
pi.hogdahl@sigtuna.se
08-591 268 25   


Målgrupp: Lärare på gymnasiet

Henrik Hagerbo, skoladministratör
henrik.hagebo@sigtuna.se
070-0851300

 

Målgrupp: Socionomer, jobbcoacher, lärare, yrkesvägledare

Centrum för vuxenutveckling
Kambiz  Asadollahi, Enhetschef
kambiz.asadollahi@sigtuna.se
08-591 26 378

Målgrupp: Sjukgymnaster, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, socionomer

Äldreomsorgen
Maud Andersson, enhetschef
maud.andersson@sigtuna.se
08-591 26 835

Sharareh Ramezan, enhetschef
sharareh.ramezan@sigtuna.se
08-591 26 562

Målgrupp: Socionomer

Individ- och familjeomsorgen
Gabriele Nicklisch, kvalitetsstrateg
gabriele.nicklisch@sigtuna.se
08-591 26 543

Målgrupp: Kartor och GIS

Stadsbyggnadskontoret
Kennet Fredriksson, geodataenheten
kenneth.fredriksson@sigtuna.se
08-591 26 214

Målgrupp: Samhällsplanerare, landskapsarkitekter, planarkitekter

Stadsbyggnadskontoret
Andreas Thoor, planchef
andreas.thoor@sigtuna.se 
08-591 26 133 

Målgrupp: Bibliotekarier

Biblioteken i Sigtuna kommun
Lena Gustafson Randau, bibliotekschef
lena.gustafson-randau@sigtuna.se
08-591 262 66

Målgrupp: Arkeologer

Sigtuna Museum
Ted Hesselbom, museichef
ted.hesselbom@sigtuna.se
08-591 26 654

Målgrupp: Miljöskyddsinspektörer (läst naturvetenskap), kemist, biolog och geolog

Miljö-och hälsovårdskontoret
Jörgen Johansson, enhetschef för miljö- och hälsoskyddsenheten
jorgen.johansson@sigtuna.se
08-591 26 228

Maten

Andrea Grossmann
andrea.grossmann@sigtuna.se
08-591 26 667, 0736-665276 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan