Uskottu mies, edunvalvoja ja holhooja

Henkilö, joka tarvitsee apua esimerkiksi raha-asioiden hoitamisessa voi saada tukea uskotulta mieheltä. Jos avuntarve on suurempi henkilölle voidaan määrätä edunvalvoja. Alaikäisillä on holhoojana yleensä vanhemmat tai jompikumpi heistä. 

Yliholhooja

Yliholhooja on kunnallinen viranomainen, jonka tehtävänä on valvoa holhoojia, edunvalvojia ja uskottuja miehiä, jotka puolestaan toimivat sijaisina henkilöille, jotka itse eivät pysty hoitamaan asioitaan. Holhooja on myös alle 18-vuotiaiden lasten edustaja lasten omaisuutta koskevissa asioissa. Lue lisää Yliholhoojasta klikkaamalla tästä

Tehtävät

Uskotun miehen tehtävä on auttaa esimerkiksi vanhoja ja sairaita henkilöitä hoitamalla heidän raha-asiansa, valvomalla heidän etujaan ja huolehtimalla heidän tarpeistaan.

Edunvalvoja määrätään henkilöille, jotka sairauden takia eivät itse kykene hoitamaan asioitaan. Henkilö, jolle edunvalvoja määrätään, menettää vastaavat oikeustoimensa. Uskotun miehen ja edunvalvojan tehtävästä maksetaan kohtuullinen palkkio. Tästä klikkaamalla saat yliholhouslautakunnan virkamiesten yhteystiedot

Uskottu mies

Vanhempainkaaren mukaan oikeuden on tarvittaessa määrättävä uskottu mies henkilölle, joka sairauden tai vastaavan syyn takia ei pysty hoitamaan asioitaan eikä valvomaan etujaan. Käräjäoikeus määrää uskotun miehen, sekä toimen että henkilön.

Uskottu mies toimii päämiehensä (jolle hän on uskottu mies) sijaisena.

Hakemuksesta, joka lähetetään yliholhoojalle on käytävä ilmi, miksi uskottua miestä anotaan. Päämiehen suostumus ja omaisten lausunto nopeuttaa asian käsittelyä käräjäoikeudessa, lääkärintodistus on anomuksessa pakollinen.

Edunvalvonta

Se, jolla on edunvalvoja, menettää oikeutensa kokonaan tai osittain.

Holhooja alaikäisille

Alle 18-vuotiaiden lasten vanhemmat, jotka ovat lastensa huoltajia, ovat ns. laillisia holhoojia. Yliholhoojan suostumus tarvitaan esimerkiksi kiinteistön myymiseen tai ostamiseen ja liiketoiminnan harjoittamiseen.

Täysivaltaisuustodistus

Eri lupia haettaessa viranomaiset voivat vaatia hakijalta todistusta siitä, että hakija ei ole holhouksen alainen. Esimerkiksi ammattiliikenteen harjoittajat, kiinteistönvälittäjät ja asianajajat tarvitsevat mainitun todistuksen.

Todistusta anotaan oman kunnan yliholhoojalta. Todistus on maksuton.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation