Finsktalande kontaktpersoner

Finskt förvaltningsområde/Kontaktcenter
Projektledare Anne Kayani 08 591 266 12 anne.kayani@sigtuna.se

Adm. ass. Maria Syväjärvi 073 661 39 44  maria.syvajarvi@sigtuna.se

Adm. ass. Marjaana Motin 073 666 53 87  marjaana.motin@sigtuna.se

 

Kommunledningskontoret
Näringslivssamordnare Anna-Maria Varpenius 08 591 260 55
anna-maria.varpenius@sigtuna.se

Kultur- och fritidsförvaltning (bibliotek, kultur, fritid, museum och fritidsgårdar, simhallar)

Bibliotekschef Heli Renman 08 591 262 66 heli.renman@sigtuna.se

Bad- och simhallschef Tapani Röyttä 08 597 833 45 tapani.roytta@sigtuna.se

Chefssekreterare/nämndsekreterare Sinikka Julin, 08 591 262 79 sinikka.julin@sigtuna.se

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltning (gymnasium, vuxenstudier, särgymnasium, integration, mångfald och arbetsmarknad)
Handläggare Jarmo Repka, 08 597 830 54 jarmo.repka@sigtuna.se

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltning (försörjningsstöd)
Gruppledare Marica Löfman, 08 591 263 29 marica.lofman@sigtuna.se

Barn- och ungdomsförvaltning (förskola, grundskola, grundsärskola och kulturskola)

Utredare Ida Väisänen 08 591 266 19 ida.vaisanen@sigtuna.se

Finsk förskoleavdelning Granen, 073 666 31 98 vaxthuset.granen@edu.sigtuna.se

Äldre och omsorgsförvaltningen

Enhetschef Arhem äldreboende och finska enheten för demenssjuka  Marjo Kantola 08 591 268 45 marjo.kantola@sigtuna.se

Biståndsenheten Äldreomsorgen

Biståndsbedömare Marina Arvidsson 08 591 260 37 marina.arvidsson@sigtuna.se

Biståndsenheten LSS

Vakant

Omsorgen för funktionsnedsatta

Verksamhetsledare Kirsi Santamäki 08 626 346 kirsi.santamaki@sigtuna.se 

Individ och familjeomsorgsförvaltningen

Familjecentrum Enhetschef Paula Wallenius 08 591 267 60 paula.wallenius@sigtuna.se

Stadsbyggnadskontoret (stadsbyggnadsfrågor, ansökan om bygglov, kartor och mätning, adresser, parkeringstillstånd och annat som ingår i stadsbyggnadskontorets ansvar)

Kartingenjör Eija Österberg 08 591 261 96  eija.osterberg@sigtuna.se

Bygglovsadministratör Helena Hassinen 08 591 260 84 helena.hassinen@sigtuna.se

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan

Relaterade dokument