Företagsklimat

I Sigtuna kommun bygger näringslivsarbetet på nära samverkan med flera företagsorganisationer och dialog i olika former, inte minst otaliga företagsbesök. Sigtuna kommun är dessutom värdkommun för Arlanda flygplats och ligger i en expansiv korridor mellan Uppsala och Stockholm med goda kommunikationer till och från regionen, mot Östersjön och världen. Det gör att många företag är intresserade av att etablera sig i kommunen.

Svensk Näringsliv har företagsklimat som ett av sina prioriterade områden utifrån vetskapen om att i ett gott lokalt företagsklimat blir det lättare att starta, driva och utveckla framgångsrika företag. Det i sin tur har avgörande betydelse för tillväxten, jobben och välfärden.

En ranking görs årligen av Svenskt Näringliv mellan alla Sveriges kommuner och bygger på ett antal fasta parametrar, exempelvis nyföretagande, entreprenader, utbildningsnivå och kommunens service till företagen. Enkätundersökningen riktas till ca 35 000 företag och ca 10 000 politiker i hela Sverige. Sigtuna kommun rankas högt i undersökningen.

 
- Att vara effektiv vid nyetableringar är oerhört viktigt, poängterar näringslivschefen Christer Wikström. Ofta är det snabbheten vid etableringen som är avgörande för ett företag. Vi arbetar hårt med de frågorna, liksom med infrastrukturen, säger han. Även skolan är högprioriterad här i Sigtuna kommun. Entreprenörskap och företagande lärs ut från första klass.

- Det finns också en tydlig framtidstro i Sigtuna kommun. Drivande politiker och effektiva tjänstemän förklarar en del av kommunens framgångar, men det krävs mer än så, påpekar Christer Wikström. Ett gott företagsklimat skapas inte enbart av kommunen själv. Det krävs många aktörer som tror på framtiden och vill något om klimatet ska vara bra, framhåller han.

Mer information
Christer Wikström, näringslivschef, tfn:070-608 76 20

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation