Miljödiplomering - ett bra beslut för företaget och miljön

Ta chansen att få professionell vägledning i företagets miljöarbete till ett bra pris! Alla företag som genomgår miljöcertifiering får ett miljödiplom av kommunen som kan användas i företagets markadsföring.

Tack vare en samordnad upphandling av miljökonsulter kan nu småföretagen i Sigtuna kommun miljöcertifiera sig till ett bra pris. Upphandlingen har gjorts av Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd i samarbete med kommunerna Sigtuna, Botkyrka, Danderyd, Nacka, Norrtälje, Täby, Vaxholm och Österåker.

Miljöledningssystem - ett allt vanligare beställarkrav

Syftet med satsningen på miljödiplomering är att ge de små företagen i samarbetskommunerna möjlighet att minska sin miljöbelastning och förbättra sitt konkurrensläge genom att erbjuda ett kostnadseffektivt sätt att införa ett miljöledningssystem - ett allt vanligare beställarkrav. Genom upphandlingen finns möjlighet att införa två olika miljöledningsstandarder - ISO 14401 eller Svensk miljöbas.

Upphandlade tjänster

De upphandlade konsulttjänsterna riktar sig i första hand till företag med färre än 50 anställda, som vill certifiera sig enligt ISO 14001 eller Svensk Miljöbas. Konsulterna som vunnit upphandlingen är Miljöledarna Ciconia AB, Miljöstegen i Stockholm och Sinf miljö & kvalitet AB.

Miljöledarna Ciconia erbjuder stöd i att införa ISO 14001 medan Miljöstegen i Stockholm och Sinf miljö & kvalitet  arbetar efter den småföretagsanpassade nationella miljöledningsstandarden Svensk Miljöbas. Alla konsulter
arbetar med grupper där utbildning och en del arbetsmöten sker tillsammans med andra företag.

Priser

Upphandlingen bygger på fasta priser för såväl införande av ledningssystemet som revision utgående från antalet anställda i företaget. I kategorin 6-10 anställda innebär miljödiplomeringen t.ex. en konsultkostnad från drygt 23 000 kr. Detta kan jämföras med Nuteks kostnadsuppskattning på mer än 120 000 kr för ISO 14001-certifiering i ett tillverkningsföretag med 10 anställda och måttlig miljöpåverkan.

Hur gör man för att vara med?

Företagen i Sigtuna kommun kan nu alltså vända sig direkt till någon av de vinnande konsulterna för att till ett fast pris få stöd vid införandet av ett miljöledningssystem och genomgå miljörevision.

Diplomering

De företag som infört ett miljöledningssystem och genomgått miljörevision med godkänt resultat erbjuds ett miljödiplom av respektive hemkommun. Ett krav från kommunerna är att miljörevisionen genomförts av en annan konsult än den som hjälpt till vid införandet av miljöledningssystemet.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation

Relaterade dokument