Nätverk & samverkan

Sigtuna kommun arbetar intensivt för att stimulera tillväxten av nya företag. Det gör vi gemensamt med olika aktörer, såväl lokalt, regionalt som internationellt.
 

Lokal samverkan

Här nedan följer några exempel på lokal samverkan.

Näringslivets Hus

På lokal nivå ska Näringslivets Hus främja den goda utvecklingen bland företagare. Det ska vara en central mötesplats och ett informationscentrum där syftet är att skapa förutsättningar för samverkan och utveckling. Innovatörer och uppfinnare får professionell hjälp med att utveckla sina idéer och skapa innovativa företag.

Arlandastad Logistic Network

En stor internationell flygplats bidrar till att förutsättningarna för exempelvis logistikverksamhet är särskilt goda. Sedan våren 2000 finns ett framgångsrikt nätverk, Arlandastad Logistic Network, med omkring 40 medlemsföretag.

Frukostklubben

Frukostklubben är ett företagsnätverk och det samordnas av Destination Sigtuna. I deras regi anordnas bland annat frukostträffar med olika föreläsningar. Frukostklubben har drygt 200 medlemmar.

Skola - Näringsliv

För att ge kommunens skolelever möjligheter att utveckla sin entreprenörsanda redan i tidig ålder och på så sätt få en positiv bild av entreprenörskap och företagande, arbetar kommunens skolor kontinuerligt med att utveckla samarbetet med näringslivet. Detta görs idag bland annat genom Ung Företagssamhet, Snilleblixtar och Experimentskafferiet.

Regional samverkan

Här nedan följer några exempel på regional samverkan.

Arlandaregionen

För att skapa så goda förutsättningar som möjligt för dig som företagare, samverkar Knivsta, Sigtuna, Upplands Väsby och Vallentuna kommuner bland annat kring näringslivsfrågor.

Stockholm Business Alliance

Stockholm Business Alliance (SBA) är namnet på ett unikt kommunsamarbete i Stockholm-Mälarregionen som startade 2006. Syftet är att fördjupa och utveckla både det lokala och det regionala näringspolitiska arbetet. Arbetet har även ett internationellt perspektiv och internationell marknadsföring sker under budskapet "Stockholm - The Capital of Scandinavia". I dagsläget ingår ett 40-tal kommuner, varav Sigtuna kommun är en.

Internationell samverkan

Samverkan på internationell nivå sker främst med andra flygplatskommuner i Norden och i Europa i syfte att dra nytta av varandras erfarenheter när det gäller näringslivsutveckling i flygplatskommuner.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan