Företagande på landsbygden

 

Projekt Levande landsbygd med företagsutveckling i fokus

Landsbygdsrådet i Sigtuna drev under 2014  projektet Levande landsbygd med företagsutveckling i fokus. Projektet fick medfinansiering från EU genom Leader Upplandsbygd med 410 000 kronor.

Ambitionen ävar att visa upp företagen på landsbygden och därmed öka deras konkurrenskraft, synliggöra möjligheterna på landsbygden för tätortsbor och invånare med utländsk bakgrund samt erbjuda kompetensutveckling för föreningar och företagare på landsbygden.

En inventering av företagandet på landsbygden gjordes. Hembygdsföreningarna i kommunen med dess cirka 1300 medlemmar och landsbygdsföretagen samverkade med kommunen  i projektet. Även boende och besökande hade möjlighet att delta.

Huvudsyfte

Huvudsyftet med projektet Levande landsbygd med företagsutveckling i fokus var att bidra till en långsiktig och hållbar utveckling av landsbygden. Projektet förverkligade intentionerna i Sigtuna kommuns landsbygdsprogram när det gäller att främja en levande och långsiktigt hållbar landsbygd. Projektet låg därmed i linje med prioriteringarna i Europa 2020, det vill säga EU:s strategi för tillväxt och sysselsättning.

Delsyften

 • Ökad konkurrenskraft för landsbygdsföretag
 • Ökad samverkan mellan tätort och landsbygd
 • Ökad integration mellan tätort och landsbygd samt invånare med utländsk bakgrund och landsbygd
 • Bidra till Europa 2020-strategin

Projektaktiviteter

 • Inventera företagandet på landsbygden
 • Kompetensutveckla
 • Arrangera landsbygdsdagar
 • Ta fram en broschyr med företag på landsbygden
 • Skapa en gemensam webbplats med företagsfokus för hembygdsföreningarna
 • Göra studiebesök

Mål

 • Minst 200 personer har genomfört kompetensutveckling
 • Minst 200 besökare har deltagit i landsbygdsdagarna
 • Minst 60 företag har visat upp sin verksamhet
 • En gemensam webbplats med företagsfokus för hembygdsföreningarna
 • En broschyr med företag på landsbygden
  Projektet fick medfinansiering från EU genom Leader Upplandsbygd.
   

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation