Nordiska flygplatskommuner på besök inom ramen för Airport Regions Conference

2013-12-02

27-28 november hade Sigtuna kommun besök av våra nordiska grannar inom ramen för Airport Regions Conference (ARC).

Politiker och tjänstemän från Ullensaker och Akershus i Norge, Vanda i Finland, Härryda och Sigtuna träffades samt representanter för ARC och Stockholmsregionen/Stockholm läns landsting. Detta är kommuner som alla har en större internationell flygplats i eller i närheten av sin kommun och som därmed har liknande utvecklingsfrågor som Sigtuna kommun. På agendan stod frågor som till exempel näringslivsutveckling, infrastruktur och trafikfrågor och planeringsfrågor.

Våra gäster fick bland annat lyssna på kommunens näringslivschef Christer Wikström och näringslivsutvecklare Caroline Olsson, Airport City Stockholms VD Kristina Alvendal, Kilenkryssets VD Jan Persson samt Fredrik Jaresved som är Chef för Säkerhet och Samhällskontakter på Swedavia Arlanda flygplats.

ARC är en intresseorganisation för värdkommuner/regioner i Europa med större internationella flygplatser. Samverkan omfattar frågor om infrastruktur, transporter, miljö och ekonomisk utveckling. Sigtuna kommun ingår sedan 1994 tillsammans med landstingets tillväxt- och regionplanekontor. För mer information om ARC: www.airportregions.org

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan
Airport Regions Conference (ARC)

Airport Regions Conference (ARC)