Förenkla - helt enkelt: dags för block 2

2012-04-12

Sigtuna kommun genomför just nu en utbildningsinsats för att förbättra företagsklimatet i kommunen.  Utbildningen vänder sig till alla i kommunen som möter företagen i sitt arbete och syftar till att förbättra kommunens kontakter med företagen. I grunden handlar det om att ge en bra service och vara tillgängliga, om att öka förståelsen för varandras roller, och att utveckla samarbetet mellan förvaltningar för att hitta bra arbetssätt som förenklar arbetet med för företagen.

Utbildningen består av tre block och kommer att sträcka sig från mars t o m oktober 2012. Ett 50-tal personer deltog i utbildnings första del där också företagen var representerade. Nästa steg tas i nästa vecka då ett 20-tal tjänstemän och politiker under två intensiva dagar fördjupar förslagen som ska leda fram till en handlingsplan.

Läs mer

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan