Fortsatt bra näringslivsklimat i Sigtuna kommun

2012-04-24

Svenskt näringsliv genomför årligen en kommunranking av näringslivsklimatet i Sveriges kommuner. I 2012 års ranking återfinns Sigtuna kommun på plats 16 av landets 290 kommuner. Kommunen placerar sig därmed bland de 25 kommuner som har bäst företagsklimat för fjärde året i rad.

Svenskt Näringsliv genomför årligen en ranking mellan Sveriges samtliga kommuner som bygger på ett antal fasta parametrar, till exempel nyföretagande, entreprenader, utbildningsnivå och kommunens service till företagen. Undersökningen består av en sammanställning av svar från ca 38 000 företagare i hela Sverige.

Med ett företagsklimat där ledstjärnan är samarbete och lösningar är det lätt att starta, driva och utveckla framgångsrika företag. Det i sin tur har avgörande betydelse för tillväxten, jobben och välfärden. Därför är företagsklimatet prioriterat i Sigtuna kommun. Som ett exempel på detta kan nämnas kommunens utbildningsinsatser där tjänstemän och politiker får en ökad förståelse för företagares villkor, inom ramen för Förenkla helt enkelt. 

I Sigtuna kommun bygger näringslivsarbetet på en nära dialog mellan tjänstemän, politiker och företagare, samt företagarnas intresseorganisationer. Detta kombineras med företagsbesök och utbildningar för kommunens tjänstemän. Det goda företagsklimatet förstärks av att kommunen dessutom är värd för Arlanda flygplats och ligger i en expansiv korridor mellan Uppsala och Stockholm med goda kommunikationer till och från regionen, mot Östersjön och världen. Det gör att många företag är intresserade att etablera sig i kommunen.

- Vi i kommunledningen har arbetat hårt med frågor som skall underlätta för företag i vår kommun och för att locka fler företag att investera i Sigtuna kommun. Det goda näringslivsklimatet förstärker en stor tillströmning av företag och arbetstillfällen, som i sin tur ställer krav på att det byggs många nya bostäder. Under 2012 genomgår ett 20-tal ledande tjänstemän från kommunen ett specialutformat program för att vässa kommunens service ytterligare, säger Anders Johansson (S), kommunalråd i Sigtuna kommun, i en kommentar.

Mer information

Anders Johansson (S), kommunalråd, genom Daniel Ferreira, politisk sekreterare, 0727-27 67 92

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan