Restaurangföretagare - se hit!

2014-01-23

 

Nu kan du som restaurangföretagare få samlad information om de lagar och regler du behöver ha koll på.


Klicka på följande länk:

Starta och driva restaurang och café

Där hittar du information utifrån fyra indelningar:

 • Starta ny restaurang och café
 • Driva restaurang och café
 • Ta över (restaurang/café)verksamhet utan förändring
 • Ta över (restaurang/café)verksamhet med förändring

 

Sigtuna kommun har tagit fram ett arbetssätt - DUKAT - Direkt Utan Krångel Alla Tillstånd -som ska förbättra servicen till våra restaurangföretagare.

De områden (handläggare) som ingår i DUKAT är:

 • Serveringstillstånd – nytt/utökat/tillsyn (Socialförvaltningen)
 • Livsmedelsregistrering (Miljö- och hälsoskyddskontoret)
 • Livsmedelskontroll – inspektion/revision (Miljö- och hälsoskyddskontoret)
 • Brandsäkerhet (Brandkåren Attunda)
 • Bygglov – nyetablering/ändrad verksamhet (Stadsbyggnadskontoret, Bygglov)
 • Upplåtelse av plats – uteservering mm (Stadsbyggnadskontoret)
 • Avfallshantering (Stadsbyggnadskontoret, Renhållning)
 • Avloppsfrågor (Stadsbyggnadskontoret, Renhållning)


Berörda handläggare träffas regelbundet för att diskutera aktuella ärenden. På så sätt blir alla informerade om att ett ärende har kommit in och kan ha beredskap för det. Kommunen skapar då ett effektivare arbetssätt och en samstämmighet gentemot våra företag.

För mer information, kontakta näringslivsutvecklare Ewa-Louise Lilja, tel 073-661 37 22.

 

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation