Försäkringar för företag

Har du som planerar att starta eller redan driver ett eget företag tänkt på att se över ditt försäkringsskydd?

Hemförsäkringen gäller inte för näringsverksamhet, utan täcker enbart lösöre som finns i ett hem och som används för privat bruk. De flesta försäkringsbolag erbjuder ett paket av företagsförsäkringar som omfattar de vanligaste typerna av skydd. Undersök och jämför villkor och kostnader!

Exempel på försäkringar som kan vara aktuella vid företagande i hemmet är egendomsförsäkring, avbrottsförsäkring, ansvarsförsäkring, rättsskydd och olycksfallsförsäkring. Vilka företagsförsäkringar som just du bör teckna, beror bland annat på vilken bransch du är verksam inom. Det kan därför vara bra att rådfråga en branschorganisation.

Det är viktigt att du ser över ditt personliga skydd eftersom du som egen företagare ofta har varierande inkomst. Företagare har samma rätt som anställda till det sociala försäkringssystemet, men det finns skillnader som är viktiga att känna till. Om du blir sjuk, arbetslös, pensionär eller vill vara föräldraledig är det inkomsten i företaget - i form av nettointäkt respektive lön - som bestämmer vilken ersättning du har rätt till. Låga inkomster i egen verksamhet, framförallt under en lång tid, påverkar därför ditt skydd. Du kan komplettera med till exempel en pensionsförsäkring eller sjukförsäkring.

Tänk på att du alltid måste ta reda på mer om vad som gäller i ditt specifika fall. Ta därför kontakt med a-kassan, försäkringskassan, skattemyndigheten eller motsvarande.

 

Mer information om vad du som vill starta eget bör tänka på, finner du på företagarguiden verksamt.se. Se länken till höger på sidan.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan