Starta ny restaurang/café

Du som vill starta en ny restaurang eller ett nytt café har många regler att följa. Här kan du få en överblick över vad som gäller ifråga om tillstånd och regler.

 • Avfall
 • Brandfarlig vara (t ex gasol)
 • Brandskydd
 • Bygglov/Anmälan
  - Nybyggnad/Tillbyggnad
  - Ändring av verksamhet
 • Livsmedelsregistrering
 • Offentlig tillställning (t ex dans, trubadur)
 • Serveringstillstånd (alkoholtillstånd)
 • Skyltar/Vepor
 • Spel
 • Tobak och folköl
 • Uteservering
 • Vatten och avlopp (fettavskiljare)

Avfall

Du som driver en restaurang eller ett café måste ha ett avfallsabonnemang hos kommunen.

 

Avfallsabonnemang

Brandfarlig vara (t ex gasol)

Du behöver ha tillstånd från Brandkåren Attunda för att hantera brandfarliga vätskor eller gaser. Använder du gasol i din verksamhet kan du behöva tillstånd för denna hantering. Du ansöker om tillstånd för brandfarlig vara hos Brandkåren Attunda och hittar mer information hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

 

Brandkåren Attunda - brandfarliga varor

MSB - brandfarlig vara

Brandskydd

Alla verksamheter omfattas av kravet på systematiskt brandskyddsarbete (SBA). Du hittar mer information och vägledning hos Brandkåren Attunda.

 

Brandkåren Attunda - systematiskt brandskyddsarbete

Bygglov/Anmälan
Beroende vad du vill göra behöver du ansöka om bygglov och/eller göra en anmälan till Stadsbyggnadskontoret:

 - Nybyggnad/Tillbyggnad

Om du till exempel planerar att utöka lokalernas storlek behöver du ansöka om bygglov.

Om du ska bygga om och göra ändringar i till exempel bärande konstruktion eller planlösning, eller om du ska installera avloppsanläggning, ventilationsanläggning, skorsten, rökkanal eller fettavskiljare behöver du göra en anmälan.

 - Ändring av verksamhet

Om du planerar att ändra verksamheten i lokaler behöver du ansöka om bygglov för ändrad verksamhet.

 

 

 

Ansöka om bygglov

 

Anmälan (om  t ex  invändig ändring)

 

 

 

Ansöka om bygglov

Livsmedelsregistrering

Vill du starta restaurang eller café registrerar du din livsmedelsverksamhet hos Miljö- och hälsoskyddskontoret innan du öppnar. Här hittar du mer information om att starta din verksamhet.

 

Livsmedelsregistrering

Offentlig tillställning (t ex dans, trubadur)

Om du vill ha dans på din restaurang behöver du ansöka om tillstånd för offentlig tillställning hos Polismyndigheten i Stockholms län.

 

Polisen - Tillstånd för offentlig tillställning

Serveringstillstånd (alkoholtillstånd)

För att få servera alkoholdrycker på en restaurang krävs serveringstillstånd. Alkohollagen ställer höga krav på tillståndshavare och därför kontrolleras både företaget och personerna i företaget noggrant. Kommunen har fyra månader på sig att handlägga en ansökan om serveringstillstånd.

 

Serveringstillstånd (alkoholtillstånd)

Skyltar/Vepor

Om du planerar att sätta upp en skylt eller en på till exempel husfasaden behöver du göra en ansökan om bygglov. Handlingar som ska lämnas in med ansökan är situationsplan. Där ska redovisas vart på byggnaden skylten ska placeras, fasadritning (skylten ska vara inritad och måttsatt) och förslag till kontrollplan.

Om skylten/vepan är fristående (inte på en fasad) ska skyltens placering måttsättas på situationsplanen och konstruktionen, t.ex. dimensioner och förankring i fundament och mark, redovisas.

Skyltar som placeras utanför detaljplanerat område, väg- och trafikskyltar samt inomhusskyltar kräver inte bygglov men det kan kräva tillstånd från Länsstyrelsen.

 

Bygglov för skylt/vepa

Spel

Lotteriinspektionen beviljar tillstånd för spelautomater, kommunen är remissinstans. Du kan läsa mer på Lotteriinspektionens hemsida.

 

Lotteriinspektionen

Tobak och folköl

Du som vill sälja tobak eller folköl måste anmäla detta till kommunen. Anmälan ska skickas in minst två veckor innan försäljningen av tobak eller folköl startas. Till anmälan ska du bifoga ett egenkontrollprogram. Livsmedelsverksamheten måste också vara registrerad hos Miljö- och hälsokontoret.

 

Tobak och folköl

 

Uteservering

Du som vill ha en uteservering under sommarhalvåret behöver ansöka särskilt om det. Polistillstånd krävs alltid vid nyttjande av offentlig plats och om det är kommunal mark upplåter kommunen marken mot en avgift.

 

Uteservering

Polisen - ansökan om tillstånd för uteservering

Vatten och avlopp (fettavskiljare)

Vi ber er anmäla till Sigtuna Vatten och Renhållning, om ni behöver ett eget Va-abonnemang och/eller installera en fettavskiljare. Va-abonnemang behövs vid nyanslutning eller vid ägarbyte.

Fettavskiljare behövs av fastighetsägare då större mängder fett släpps ut. Detta gäller för till exempel restauranger, bagerier, pizzerior, gatukök, livsmedelsbutiker och caféer.För mer information, se Svensk fettåtervinning.

 

Vatten och avlopp - ansluta vatten och avlopp

Vatten och avlopp - anmälan om ägarbyte

Fettavskiljare

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation