Ta över med förändring

Här finns information om regler och tillstånd för dig som ska ta över en restaurang eller ett café med förändringar i lokalen (ändring av verksamhet eller ändring av lokal).

Du kan ta över en restaurang eller café på olika sätt. Antingen köper du bolaget som redan driver restaurangen eller så har du ett eget bolag, köper restaurangverksamheten och driver den i ditt eget bolag. Om restaurangen eller caféet drivs av ett helt nytt bolag krävs nya tillstånd, se nedan.

Det första du bör göra är att registrera ditt företag hos Bolagsverket. Företaget måste även registreras hos Skatteverket.

 • Avfall
 • Brandfarlig vara (tillstånd)
 • Brandskydd 
 • Bygglov - vid fasadändring eller tillbyggnad
 • Bygganmälan - för dig som till exempel vill bygga om eller göra ändringar i lokalen
 • Livsmedelsregistrering
 • Offentlig tillställning (t ex dans, trubadur)
 • Serveringstillstånd (alkoholtillstånd)
 • Skyltar/Vepor
 • Spel
 • Tobak och folköl
 • Vatten och avlopp (fettavskiljare)

 

Avfall

Du som driver en restaurang eller ett café måste ha ett avfallsabonnemang hos kommunen.

 

Avfallsabonnemang

Brandfarlig vara (t ex gasol)

Du behöver ha tillstånd från Brandkåren Attunda för att hantera brandfarliga vätskor, gaser eller brandreaktiva varor. Du ansöker om tillstånd för brandfarlig vara hos Brandkåren Attunda och hittar mer information hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

 

Brandkåren Attunda - brandfarlig vara

MSB - brandfarlig vara

Brandskydd

Alla verksamheter omfattas av kravet på systematiskt brandskyddsarbete (SBA). Du hittar mer information och vägledning hos Brandkåren Attunda.

 

Brandkåren Attunda - systematiskt brandskyddsarbete

Bygglov/Anmälan
 - Tillbyggnad

Om du till exempel planerar att utöka lokalernas storlek behöver du ansöka om bygglov.

Om du ska bygga om och göra ändringar i till exempel bärande konstruktion eller planlösning, eller om du ska installera avloppsanläggning, ventilationsanläggning, skorsten, rökkanal eller fettavskiljare behöver du göra en bygganmälan.

 - Byte av verksamhet

Om du planerar att ändra verksamheten i lokaler behöver du ansöka om bygglov för ändrad verksamhet.

 

 

Ansöka om bygglov

Anmälan (om t ex invändig ändring)

 

 

 

Ansöka om bygglov

Livsmedelsregistrering

Om du övertar eller gör större förändringar i en livsmedelsverksamhet, behöver du anmäla detta till miljö- och hälsoskyddskontoret.

 

Ändringar i livsmedelsverksamheten

Offentlig tillställning (t ex dans, trubadur)

Om du vill ha dans på din restaurang behöver du ansöka om tillstånd för offentlig tillställning hos Polismyndigheten i Stockholms län.

 

Polisen - Tillstånd för offentlig tillställning

Serveringstillstånd (alkoholtillstånd)

Om du tar över bolaget som driver restaurangen ska ägarbytet anmälas till kommunen. Om du istället tar över restaurangverksamheten och driver den i ett nytt bolag krävs en nyansökan och ett nytt tillstånd.

 

Serveringstillstånd (alkoholtillstånd)

Skyltar/Vepor

Om du planerar att sätta upp en skylt eller en på till exempel husfasaden behöver du göra en ansökan om bygglov. Handlingar som ska lämnas in med ansökan är situationsplan (redovisa vart på byggnaden skylten ska placeras, fasadritning (skylten ska vara inritad och måttsatt) och förslag till kontrollplan.

Om skylten/vepan är fristående (inte på en fasad) ska skyltens placering måttsättas på situationsplanen och konstruktionen, t.ex. dimensioner och förankring i fundament och mark, redovisas.

Skyltar som placeras utanför detaljplanerat område, väg- och trafikskyltar samt inomhusskyltar kräver inte bygglov.

 

Bygglov för skylt/vepa

Spel

Lotteriinspektionen beviljar tillstånd för spelautomater, kommunen är remissinstans. Du kan läsa mer på Lotteriinspektionens hemsida.

 

Lotteriinspektionen

Tobak och folköl

Du som vill sälja folköl eller tobak måste anmäla detta till kommunen. Anmälan ska skickas in minst två veckor innan försäljningen av folköl eller tobak startas. Till anmälan ska du bifoga ett egenkontrollprogram. Livsmedelsverksamheten måste också vara registrerad hos Miljö- och hälsokontoret.

 

Tobak och folköl

 

Uteservering

Du som vill ha en uteservering under sommarhalvåret behöver ansöka särskilt om det. Polistillstånd krävs alltid vid nyttjande av offentlig plats och om det är kommunal mark upplåter kommunen marken mot en avgift.

 

Uteservering

Polisen - ansökan om tillstånd för uteservering

Vatten och avlopp (fettavskiljare)

Vi ber er anmäla till Sigtuna Vatten och Renhållning, om ni behöver ett eget Va-abonnemang och/eller installera en fettavskiljare. Va-abonnemang behövs vid nyanslutning eller vid ägarbyte.

Fettavskiljare behövs av fastighetsägare då större mängder fett släpps ut. Detta gäller för till exempel restauranger, bagerier, pizzerior, gatukök, livsmedelsbutiker och caféer.För mer information, se Svensk fettåtervinning.

 

Vatten och avlopp - ansluta vatten och avlopp

Vatten och avlopp - anmälan om ägarbyte

Fettavskiljare

Fettåtervinning

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation