Tobak och folköl

Du som vill sälja folköl måste anmäla detta till kommunen. Anmälan ska skickas in minst två veckor innan du börjat sälja folköl. Till anmälan ska du bifoga ett egenkontrollprogram. Folköl får inte säljas till personer som är under 18 år. 

 

Säljer du tobak? Då gäller nya regler från juli 2019


Från och med 1 juli 2019 gäller en ny tobakslag. Den heter "Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter" vilket innebär att den som vill sälja tobak måste ansöka om tillstånd hos kommunen. Du som redan har anmält tobaksförsäljning får fortsätta din försäljning, men måste senast den 31 oktober 2019 ansöka om tillstånd. När du ansöker ska du även lämna in ett egenkontrollprogram.

Kravet på tillstånd gäller endast tobak. För att sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare räcker det fortfarande med att göra en anmälan till kommunen.

Kommunens behandling av ansökan


Kommunen kommer att granska om den som söker tillstånd är lämplig. Då kontrolleras bland annat ekonomisk skötsamhet och eventuell tidigare brottslighet. Kommunen kan hämta information från andra myndigheter som exempelvis Polisen, Skatteverket och Kronofogden.

Till ansökan ska följande bilagor bifogas:

 

  • Registreringsbevis/ändringsbevis för bolag (inte äldre än tre månader)
  • Utdrag ur aktiebok med uppgifter om aktiefördelning (endast aktiebolag)
  • Handling från Bolagsverket som visar vilka bolag och föreningar du ingår/har ingått i de senaste fem åren (nuvarande och avslutade uppdrag)
  • Egenkontrollprogram
Fler handlingar kan komma att efterfrågas.

Avgifter

 

Vid ansökan enligt tobakslagen tar kommunen ut en avgift. Avgiften varierar beroende på ärendetyp. Avgiften avser handläggningen av ärendet och betalas inte tillbaka om sökanden får avslag på ansökan eller om sökanden väljer att dra tillbaka ansökan.
Inbetalning sker till  PlusGiro 101357-2. Märk din betalning med "3119-7003-5584 Akt 943 Tillstånd tobak, namn (sökandes/sökandebolagets namn)".

Observera att handläggningen påbörjas när avgiften är betald. 

Avgift Summa SEK
Ansökan om försäljningstillstånd  
Detaljhandel 8 000
Partihandel 9 000
Ägarändring vid försäljningstillstånd  
Detaljhandel  
≥50% ägande/styrelse-ändring  8 000
≥50% ägande/styrelse-ändring  6 000
Partihandel  
≥50% ägande/styrelse-ändring 9 000
<49% ägande/styrelse-ändring 7 000
Årlig tillsynsavgift försäljningsställe 1 500
   
   
   

Om du har frågor är du välkommen att kontakta tillståndshandläggaren. Kontaktuppgifterna hittar du till höger. 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation
Lagar och förordningar

Lagar och förordningar