Tobak och folköl

Du som vill sälja tobak eller folköl måste anmäla detta till kommunen. Anmälan ska skickas in minst två veckor innan du börjat sälja tobak eller folköl. Till anmälan ska du bifoga ett egenkontrollprogram. Tobak och folköl får inte säljas till personer som är under 18 år.

 

Ändringar i tobakslagen

 

Den 20 maj 2016 ändrades tobakslagens regler. Du kan läsa mer om det i dokumentet till höger. Informationen har skickats ut till alla tobakshandlare i kommunen.

 

Nyanmälan och ägarskifte

 

Om det är en nystartad verksamhet måste du dessutom anmäla registrering om livsmedelsverksamhet till Miljö- och hälsoskyddskontoret. Du ska alltså skicka två olika anmälningar till kommunen.

Du ska också anmäla om ett ägarskifte genomförs i en verksamhet som säljer tobak eller folköl.

Anmälningsblanketter hittar du till höger.

 

Tillsyn

 

Kommunen tar ut en årlig tillsynsavgift för försäljning av tobak och folköl och genomför tillsyn på försäljningsställena för att se till att alkohollagens och tobakslagens regler följs. Vid en sådan tillsyn har tillsynsmyndigheterna rätt att kontrollera hela lokalen. Avgiften är 1000 kr för tobaksförsäljning, 1000 kr för folkölsförsäljning och 1500 kr för både tobaks- och folkölsförsäljning.

 

Kontrollköp

 

Kommunen kan genomföra kontrollköp hos dig som säljer tobak, folköl eller receptfria läkemedel. Mer information om kontrollköp hittar du i länken till höger. 

 

Övrigt

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta alkohol- och tobaksansvarig. Kontaktuppgifterna hittar du till höger. 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation
Lagar och förordningar