Serveringstillstånd

För att få servera starköl, vin, spritdrycker och annan jäst alkoholdryck måste du ha ett serveringstillstånd. Det krävs ett serveringstillstånd för varje form av servering av alkohol mot ersättning. Som ersättning räknas inte enbart direkt betalning utan serveringstillstånd krävs också när alkohol ingår i en annan avgift, till exempel i entréavgiften. Med servering menas att alkoholdrycker säljs och förtärs på serveringsstället.

Serveringstillstånd krävs inte om serveringen

  1. avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer (slutet sällskap)
  2. sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna, och
  3. äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.

 

Observera att samtliga punkter i undantaget måste vara uppfyllda. För att serveringen ska anses ske till ett slutet sällskap krävs att alla gäster är kända före tillställningen. Gästerna ska också ha något gemensamt intresse utöver den aktuella tillställningen. Om inbjudningar har lämnats till allmänheten anses inte gästerna vara ett slutet sällskap. Inte heller anses gästerna vara medlemmar i samma förening om medlemskap löses i entrén till tillställningen.

Att bjuda på alkohol: För privata fester/arrangemang till slutet sällskap där värden/arrangören bjuder på alkoholdrycker krävs således inte serveringstillstånd. Detta gäller, om festen sker i en lokal som inte har serveringstillstånd och som inte är godkänd som livsmedelslokal. Det är även tillåtet för en arrangör att bjuda allmänheten på alkoholdrycker vid  vernissager eller vid enmässa. För att undvika misstanke om langning bör de under 20 år inte bjudas på alkoholdryck.

Om ”knytkalas”: Det är tillåtet att ha så kallat knytkalas för slutet sällskap, om knytkalaset sker i en lokal som inte har serveringstillstånd och som inte är godkänd som livsmedelslokal. Värden/arrangören får inte tillhandahålla varken mat eller dryck (ej heller alkoholfri dryck). Alla deltagare måste således ta med sig allt som de tänker äta och dricka.

Om samköp/självkostnadspris: Serveringstillstånd behövs oftast inte heller vid så kallat samköp. Samköp är tillämpligt när man kommer överens om att tillsammans inköpa och dricka alkoholdrycker till självkostnadspris. Detta innebär att man inte behöver serveringstillstånd om man som ombud köper alkoholdrycker åt några andra, tänk på åldersgränsen. Vid samköp bör var och en i sällskapet i förväg beställa och betala för sin alkoholdryck. Samköp är endast möjligt vid ett enstaka tillfälle och utan något som helst vinstintresse. Samköp förutsätter att inköp sker från Systembolaget och att festen sker i en lokal som inte har serveringstillstånd och som inte är godkänd som livsmedelslokal.

 

E-tjänst - sök, ändra eller komplettera ditt serveringstillstånd

Det finns olika typer av serveringstillstånd. Du kan ansöka om ett permanent tillstånd som antingen kan gälla servering till allmänheten eller till ett slutet sällskap.

Om serveringen endast ska ske under en kortare period, vanligtvis under en kväll, ska du istället ansöka om ett tillfälligt serveringstillstånd. Tillfälliga serveringstillstånd kan också gälla antingen servering till allmänheten eller till ett slutet sällskap.

Det finns också ett speciellt tillstånd för cateringverksamhet. I länkarna till vänster kan du läsa mer om de olika tillstånden och vad skillnaden är mellan servering till allmänheten och servering till ett slutet sällskap. Där kan du som redan har tillstånd också hitta blanketter för att till exempel anmäla serveringsansvarig personal.

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta Tillståndshandläggaren. Kontaktinformation finns till höger.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation