Aktuell information till tillståndshavare

Här hittar du som tillståndshavare information om till exempel planerade kurser och krögarmöten.

 

Utbildning

 

Kommunen kommer att anordna en förenklad utbildning i alkohollagen för ny personal.

 

Tillståndsbevis

 

Tänk på att du som tillståndshavare är skyldig att visa upp de handlingar en tillsynsmyndighet vill se. Det innebär att du ska kunna visa ditt tillståndsbevis om till exempel Polisen gör tillsyn på ditt ställe. Om du behöver en kopia på tillståndsbeviset är du välkommen att kontakta Tillståndshandläggaren.

 

E-tjänster

 

E-tjänster för serveringstillstånd finns tillgängliga för alla tillståndshavare med användaruppgifter. För er som ännu inte har användaruppgifter kontakta Tillståndshandläggaren.

I dem kan du som redan är tillståndshavare i Sigtuna kommun ansöka om ändringar i ditt tillstånd. Du kan också se och ändra i din listade serveringsansvariga personal. I länken till höger hittar du ingången till e-tjänsterna.

 

NKI-undersökning

 

Sigtuna kommun är en av ungefär 200 kommuner som varje år mäter hur företagarna upplever servicen inom kommunens myndighetsutövning. Serveringstillstånd är ett av områdena som omfattas av undersökningen.

Det innebär att du som har varit i kontakt med kommunen antingen i ett tillstånds- eller i ett tillsynsärende kommer att kontaktas efteråt av ett undersökningsföretag. Undersökningen görs anonymt och består av ett antal frågor som vanligtvis ställs över telefon. Era svar använder vi sedan i vårt utvecklingsarbete. Tack för att ni tar er tid och att svara på frågorna.

 

Övrig information

 

Sigtuna kommun försöker ständigt förbättra era möjligheter till information. Vi har därför publicerat en ingång på hemsidan som vänder sig just till de som vill starta eller driva en restaurang eller ett café i kommunen.

På de sidorna har vi samlat all information om vilka myndigheter som kan bli aktuella att kontakta för den som vill starta eller för er som driver restauranger i kommunen. Länken "Starta och driva restaurang och café" hittar du till höger.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation
Mer information