Avgifter

Serveringstillstånd

 

Vid ansökan eller anmälan enligt alkohollagen tar kommunen ut en avgift. Avgiften varierar beroende på ärendetyp. Avgiften avser handläggningen av ärendet och betalas inte tillbaka om sökanden får avslag på ansökan eller om sökanden väljer att dra tillbaka ansökan.

Inbetalning sker till  PlusGiro 101357-2. Märk din betalning med "3119-7003-5584 Serveringstillstånd, namn (sökandes/sökandebolagets namn)".

 

Ansökan om stadigvarande tillstånd 10 000 kr

Ägarbyte/styrelseförändringar 5 500 kr

Ändrad serveringsyta 3 500 kr

Ändrad serveringstid  4 500 kr

Övrig stadigvarande ändring i tillstånd 3 000 kr

Tillfälligt tillstånd allmänheten 4 000 kr

Tillfälligt tillstånd slutet sällskap 2 500 kr

Tillfälligt ändrad serveringstid 1 500 kr

Övrig tillfällig ändring i tillstånd 1 500 kr

Anmälan för lokal, catering, egenkryddad snaps 500 kr

Kunskapsprov 1 000 kr

Förseningsavgift vid restaurangrapportering 500 kr/påminnelse 

 

Tillsynsavgift

 

Tillsynsavgiften består av en fast och en rörlig del. Alla tillståndshavare med stadigvarande serveringstillstånd ska betala tillsynsavgiften. Fakturor skickas ut av kommunen en gång per år.

 

Fast tillsynsavgift för serveringstillstånd till allmänheten 3 500 kr

Fast tillsynsavgift för serveringstillstånd till slutet sällskap 2 500 kr

  

Rörlig tillsynsavgift baserad på omsättning

0 - 50 000 kr

1 000 kr

50 001 - 100 000 kr

2 500 kr

100 001 - 250 000 kr

3 000 kr

250 001 - 500 000 kr

4 000 kr

500 001 - 750 000 kr

5 500 kr

750 001 - 1 000 000 kr

6 000 kr

1 000 001 - 2 000 000 kr

7 500 kr

2 000 001 - 3 000 000 kr

9 500 kr

3 000 001 - 4 000 000 kr

10 000 kr
4 000 001 - 5 000 000 kr

12 500 kr

5 000 001 - 6 000 000 kr

13 000 kr

6 000 001 kr och uppåt 13 500 kr

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation