Avgifter

Vid ansökan eller anmälan enligt alkohollagen tar kommunen ut en avgift. Avgiften varierar beroende på ärendetyp. Avgiften avser handläggningen av ärendet och betalas inte tillbaka om sökanden får avslag på ansökan eller om sökanden väljer att dra tillbaka ansökan.

Inbetalning sker till  PlusGiro 101357-2. Märk din betalning med "3119-7003-5584 Serveringstillstånd, namn (sökandes/sökandebolagets namn)".

 

 

Nyansökningar 14 000 kr (kunskapsprov för sökande ingår
Ägarbyte/styrelseförändringar

12 000 kr (komplett ägarbyte)
8 000 kr (>50% av ägande byts)
4 000 kr (<50% av ägande byts)
1 500 kr för en person, därefter + 500 kr/ extra person (styrelseändringar)

Ändring i tillstånd  4 000 kr
Tillfälliga tillstånd allmänhet

1 500 kr (1-2 datum)
2 500 kr (3-5 datum)
4 500 kr (6-10 datum)

Tillfälliga tillstånd slutet sällskap 1 000 kr (1-2 datum)
1 500 kr (3-5 datum)
3 000 kr (6-10 datum
Tillfällig ändring i serveringstillstånd 1 000 kr
1 500 kr
3 000 kr
Förseningsavgift vid restaurangrapportering 500 kr/ påminnelse
Anmälan av lokal vid catering 500 kr
Kunskapsprov 1 500 kr
   
   
   
   

Tillsynsavgift

 

Tillsynsavgiften består av en fast och en rörlig del. Alla tillståndshavare med stadigvarande serveringstillstånd ska betala tillsynsavgiften. Fakturor skickas ut av kommunen en gång per år.

 

Fast tillsynsavgift för serveringstillstånd till allmänheten 4 000 kr

Fast tillsynsavgift för serveringstillstånd till slutet sällskap 2 000 kr

  

Rörlig tillsynsavgift baserad på omsättning

0 - 100 000 1 500 kr 
100 001 - 250 000 3 500  kr
250 001 - 500 000 4 500 kr
500 001 - 750 000 5 500 kr
750 001 - 1 000 000 6 500 kr
1 000 001 - 2 000 000 8 000 kr
2 000 001 - 3 000 000 10 000 kr
3 000 001 - 4 000 000 12 000 kr
4 000 001 - 5 000 000 14 000 kr
5 000 001 - 6 000 000 16 000 kr
6 000 001 - 7 000 000 18 000 kr
7 000 001 - 8 000 000 20 000 kr
8 000 001 - 9 000 000  22 000 kr
9 000 001 - 10 000 000 24 000 kr
   
   

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation