E-handel och E-faktura

Sigtuna kommun arbetar aktivt med elektronisk handel och e-fakturering.

Vi följer den öppna standard för elektronisk handel som finns på marknaden och som allmänt används inom offentlig sektor i Sverige idag som är baserad på internationell standard. Standarden täcker olika affärsprocesser/affärsscenarier och har den gemensamma benämningen SFTI eller SFTI/ESAP. SFTI står för Single Face To Industry.

Vid nya upphandlingar ställs krav på att anbudsgivaren ska kunna skicka fakturor elektroniskt till Sigtuna kommun.

Elektronisk handel

Systemet med elektronisk handel innebär att de leverantörer som Sigtuna kommun har ramavtal med ges möjlighet att ta emot en elektronisk order. Krav på e-handel framgår redan vid upphandlingen av aktuell vara eller tjänst. Sigtuna kommun erbjuder flera olika lösningar för leverantörsanslutningar. En enkel anslutning är då order skickas med e-postmeddelanden, men vi tillämpar även mer tekniskt avancerade lösningar. Vi erbjuder även tillgång till en webbportal, där leverantören kan skapa en elektronisk faktura.

E-handel bidrar till förbättrad avtalstrohet då kommunens anställda genom kommunens inköpssystem beställer varor och tjänster från avtalade leverantörer.

 

 

 

 

 

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan