Upphandlingsprocessen

En effektiv upphandlingsprocess lägger en grund för att skapa goda affärer. Många delar i organisationen är inblandade i hela eller delar av den. Processen är cyklisk i ett ständigt pågående arbete.

 

Från beslut till avtal

  1. Ett politiskt beslut eller enligt delegation tas om att en upphandling ska ske.

  2. Ett upphandlingsdokument/förfrågningsunderlag ska formuleras oavsett upphandlingsförfarande.

  3. Upphandlingsdokument annonseras. För LOV gäller att annonsering är löpande, enligt LOU gäller annonsering under en viss tid.

  4. Leverantörer besvarar förfrågan med ett anbud eller en ansökan (LOV).

  5. Upphandlande myndighet utvärderar anbud eller ansökan.

  6. Beslut fattas om vem som får avtal eller kontrakt.

  7. Avtal tecknas.

  8. Uppföljning under avtalstid för att säkerställa att krav uppfylls.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan