15 % ekologiskt i skolor och förskolor 2009

2010-02-12

 

 

Andelen ekologiska livsmedel i Sigtuna kommuns verksamheter ökar rejält! Statistiken för 2009 visar att nära 15 % av maten i kommunens skolor och förskolor nu är ekologisk.

MatEn nådde längst

MatEn, som är den förvaltning som lagar mat i majoriteten av kommunens skolor och förskolor, nådde längst med de ekologiska livsmedlen under förra året - 15,3 % blev resultatet för 2009. Det innebär en ökning med 5,4 procentenheter jämfört med 2008. Barn- och ungdomsförvaltningens kök ökade nästan lika mycket och är inte långt efter med 14,0 %.

Socialförvaltningen mer än dubblerar!

Socialförvaltningen mer än dubblerade sin ekologiska andel jämfört med 2008 och kom upp i 5,3 %, medan Kultur- och fritidsförvaltningen ökade med 1,2 procentenheter och landade på 5,7 % ekologiskt för 2009.


Förvaltning

Ekologisk andel

Ökning i
procent­enheter
2008 2009
MatEn 9,9 15,3 5,4
Barn- och ungdomsförvaltningen 8,8 14,0 5,2
Kultur- och fritidsförvaltningen 4,5 5,7 1,2
Socialförvaltningen 2,2 5,3

3,1

Satsning på utbildning

Under 2009 gjordes en satsning på utbildning kring ekologisk och klimatsmart mat för anställda i kommunen som arbetar med mat på olika sätt - bl.a. kokerskor, hem- och konsumentkunskapslärare och personal inom äldreomsorgen. Samtidigt lades ett antal ekologiska varor till på anbudet hos vår grossist. Effekten av detta arbete förväntas synas fullt ut först på 2010 års statistik.

Målsättning: 25 % år 2010

Målet för Sigtuna kommun är att 25 % av livsmedlen i de kommunala verksamheterna ska vara ekologiska innan utgången av 2010. Ambitionsnivån är den samma som i riksdagens inriktningsmål för inköp av ekologiska livsmedel i offentlig sektor.

Nytt livsmedelsavtal och mjölk i skolan

Under året löper Sigtuna kommuns livsmedelsavtal ut och ett nytt ska upphandlas. Förhoppningsvis får vi då ännu fler ekologiska alternativ att välja mellan och ännu bättre förutsättningar att nå målet!

Införandet av mjölk till lunchen i skolorna alla dagar kommer också att bidra till att öka den ekologiska andelen ytterligare i dessa verksamheter.

 


Siffrorna ovan gäller inköp gjorda från Menigo, kommunens största livsmedelsleverantör, vilka utgör ca 4/5 av de totala livsmedelsinköpen. Resterande femtedel handlas från underleverantörer till Menigo samt butiker (med andra avtal)

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan