Nyhetsarkiv

Sök i nyhetsarkivet

Öppet brev från ansvariga politiker onsdag 28 september I Sigtunabygden vecka 39 skriver kommunalrådet Anders Johansson (S) och nämndordföranden Lola Svensson (S) ett öppet brev till läsarna och kommuninvånarna om den gångna veckans sorg, sorgearbete, frågor, svar och stödinsatser. Kommentarer efter BO:s kritik onsdag 28 september Barnombudsmannen (BO) kritiserar Sigtuna kommun för hur vi arbetar med barn som far illa, eller riskerar att fara illa. Kritiken grundar sig på kommunens svar på den enkät som gjordes av BO hösten 2010. Här följer Sigtuna kommuns fördjupade svar. Sök miljöstipendium tisdag 27 september Spårbilar på Arlanda tisdag 27 september Provsitt en spårbil på Arlanda. Fram t o m söndag den 2 oktober pågår en utställning om spårbilar på Sky City. Utställningen visar att spårbilar kan bli ett miljövänligt sätt att resa i framtiden. Fortsatt stöd på S:t Per och Karusellen måndag 26 september Även om inget någonsin blir sig helt likt igen, så fortsätter nu verksamheten på S:t Pers skola och på förskolan Karusellen i stort sett som den brukar. Fortfarande finns stöd från Elevhälsan och Previa på plats. Dödsfallen i Sigtuna: Uppföljning bra och nödvändig måndag 26 september - Vi är positiva till att Sigtuna kommun ska granskas efter den fruktansvärda händelsen då två barn blev mördade, säger Greger Svensson, kommundirektör i Sigtuna kommun. Henrik Kelfve går till Swedavia fredag 23 september Den 30 november slutar oppositionsrådet Henrik Kelfve (m) sina politiska uppdrag i Sigtuna kommun. Han har fått en ny tjänst som chef för samhällskommunikation på Swedavia. Han har varit oppositionsråd i nästan tre år. Om länsstyrelsens kritik av Sigtuna kommuns socialnämnd 2002 torsdag 22 september Med anledning av de tragiska dödsfallen ställs många frågor om hur Sigtuna kommuns socialförvaltning arbetar med utsatta barn, och kritik av våra rutiner framförs. En av flera granskningar gjordes 2002 av länsstyrelsen. Här berättar vi om granskningen. En tragisk händelse som chockat hela kommunen onsdag 21 september Sigtuna kommun har mobiliserat personal för att ge stöd åt lärare och elever på skolorna där de barn gick som hittades döda i måndags. De avlidna barnen gick på S:t Pers skola och förskolan Karusellen i Sigtuna. Kommunen ger stöd till de drabbade skolorna onsdag 21 september Sigtuna kommun har mobiliserat personal för att ge stöd åt lärare och elever på skolorna där de barn gick som hittades döda i måndags. De avlidna barnen gick på St Pers skola och förskolan Karusellen i Sigtuna.

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan