Almedalen skapar möjligheter för Sigtuna kommun

2018-06-28

Sigtuna är värdkommun för Arlanda flygplats. Det ger kommunen en viktig roll när hela Sveriges tillväxt är i fokus. Hur regionen runt omkring Arlanda utvecklas står på agendan när en delegation från Sigtuna kommun närvarar på Almedalsveckan 2018.

I Almedalen rör sig många samhällsaktörer på samma plats. Det ger kommunens representanter möjligheter att både hämta in ny kunskap och föra fram hur Sigtuna kommun ser på utvecklingen av samhället.

Sigtuna kommun kommer att arbeta för att lyfta frågorna om Arlandaregionens betydelse, förutsättningar och behov, något som i förlängningen ska komma kommuninvånarna till del i form av fler jobb, bättre service och bättre infrastruktur.

Varför åker du till Almedalen kommundirektör Christer Wikström?

- Jag får bland annat möjlighet att träffa länsstyrelsen, Mälardalsrådet, Stockholms handelskammare och många andra på samma ställe. Det är viktigt att kunna lyfta kommunens utveckling med så centrala samhällsaktörer. Jag är medlem i regeringens Arlandaråd och kommer att tala om vikten av en flygplatsstad för hela Sveriges attraktionskraft som land i ett seminarium där jag sitter i panelen.

Kommunens företrädare är inbjudna att medverka i flera seminarier, bland annat om hur vi arbetar med äldreomsorg och med att få friskare medarbetare.

När representanter för näringsliv, det offentliga och ideella organisationer samlas i Almedalen får Sigtuna kommun ett tillfälle att skapa bättre förutsättningar för sin utveckling.

Seminarier där representanter för Sigtuna kommun medverkar

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan