Arhem byggs om till särskilt boende

2010-01-14

När ombyggnaden av Arhem är klar kommer det att finnas 44 lägenheter där för särskilt boende, samt dagverksamhet för personer med demenssjukdom. Om- och tillbyggnaden sker i etapper.

I Sigtuna kommuns program för bostadsbyggande 2011-2014 ingår utbyggnad av särskilt boende för äldre. Kommunstyrelsen har nu tagit fram en avsiktsförklaring tillsammans med Sigtunahem, som är fastighetsägare. I etapp 1 byggs 26 lägenheter i den befintliga fastigheten, och de beräknas vara klara för inflyttning om ungefär ett år. Dagvård, gemensamhetsutrymmen samt rum för personal och administration kommer också att finnas där.

En tillbyggnad med ytterligare 18 lägenheter planeras i etapp 2, när detaljplan är fastställd.

I samband med Arhems om- och tillbyggnad kommer Tallskogens särskilda boende att avvecklas och Klockargården ändras till trygghetsboende.

 

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan