Ett löfte från Sigtuna kommun och Polisen

2016-12-14

Den 14 december 2016 undertecknade kommunstyrelsens ordförande Ibrahim Khalifa (S) och Emil Andersson, lokalpolischef Polisområde Nord Region Stockholm, en överenskommelse om samverkan, ett medborgarlöfte.

Medborgarlöften är ett initiativ från Polisen som syftar till ett effektivare brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete genom att kommuner och Polisen i samarbete bygger förtroende samt engagerar och involverar medborgare tillsammans med lokalsamhällets aktörer.

Fokusområden för Sigtuna kommun blir:

  • Minska försäljning och bruk av narkotika på offentliga platser med fokus på främst området runt Valsta centrum och Stationsgatan i området runt Märsta pendeltågsstation
  • Identifiera, lagföra och socialt följa upp yngre missbrukare och säljare
  • Öka synligheten och närvaron av vuxna personer på de identifiera platserna
  • Minska antalet våldsbrott och narkotikabrott på offentliga platser i krogarnas närmiljö
  • Medverka i insatser med näringsidkare som påverkar miljön i de utpekade områdena

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan

Läs överenskommelsen