Femte stadsdelen i Arlandastad har vunnit laga kraft

2018-02-16

Den 16 januari vann detaljplanen för femte stadsdelen i Arlandastad laga kraft. Området är ett viktigt utvecklingsområde för regionen där ett av målen är att bygga samman Arlanda och Märsta.

Testbanan

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra expansion av den mötesarena som håller på att växa fram i den direkta angöringen till Arlanda. Detaljplanen medger byggnation av hotell, kontor och småindustri samt vidareutveckling av ett testområde för fordonsindustrin med fysiska testanläggningar. Planen innebär en fortsatt utbyggnad av Arlandastad öster om E4:an.

– Arlandastad är Sveriges i dagsläget mest spännande område under utveckling. Runt Europas huvudstäder är det flygplatskorridorerna som driver den ekonomiska utvecklingen och Arlandastads expansion placerar Sigtuna kommun i centrum för den starka tillväxtnoden i Stockholmsregionen, säger Mathias Forsberg, näringslivschef på Sigtuna kommun.

Den nyligen färdigställda avfartsvägen, i höjd med Eurostop, kommer nu att förlängas genom östra Arlandastad där infrastrukturen successivt kommer att byggas ut genom hela området. Vägnätet kommer att avlasta angöringsvägarna till Arlanda flygplats.

– Det finns stora visioner för området gällande både verksamhet och byggnationer. Jag önskar att se arkitektur i världsklass, säger Lars Svensson, planarkitekt på stadsbyggnadskontoret i Sigtuna kommun. 

Utvecklingen inom Arlanda-Märstaområdet hanteras i flera regionala och kommunala planer och strategier där målsättningen är att bygga samman Arlanda och Märsta till en regional stadskärna.

– Området är ett av Sveriges mest expansiva. Utbyggnadstakten är hög och antagandet av den nya detaljplanen ger oss helt nya möjligheter att ta ett nästa steg i utvecklingen, säger Dieter Sand, VD på Arlandastad Holding.

 

Här kan du läsa mer om detaljplanen.

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan