Sigtuna kommun klättrar i företagsranking

2019-09-24

Svenskt Näringsliv har presenterat sin årliga ranking av företagsklimatet i landets 290 kommuner. Sigtuna kommun klättrar tolv placeringar från föregående år och hamnar på plats 47.

De områden där kommunen gör framsteg är bland annat tillämpning av lagar och regler och kommunpolitikernas och skolans attityder till företagande. Även inom kategorierna service till företag och kommunaltjänstemännens attityder till företagen ökar Sigtuna kommun sin placering. Men Mathias Forsberg, kommunens näringslivschef, räknar med ännu bättre placering kommande år:

– Vi har en satsning på service till företag, Näringslivslyftet, som ännu inte gett resultat fullt ut, så det är min förhoppning att företagen om ett par år anser att Sigtuna kommun åter är en riktigt bra plats att göra affärer på, säger han.

Från förvaltning till service

Näringslivslyftet innebär att kommunen ställer om från förvaltning till service, prioriterar internt arbete med service och bemötande, stärker dialogen med företagen och arbetar aktivt med att skapa bättre förutsättningar för små och medelstora företag att utvecklas och växa.

– Det är väldigt glädjande att den satsning på det lokala näringslivet vi gör så tydligt börjar ge resultat. Men, vi är inte nöjda. Den långsiktiga målsättningen är att vara bland landets 25 bästa kommuner i näringslivsrankingen senast år 2022, säger Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande.

Totalt svarade över 30 0000 svenska företag på årets enkät och svarsfrekvensen var 49 procent.

På hemsidan www.foretagsklimat.se visas hela rankinglistan.

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan