Frågor och svar om maktskiftet i Sigtuna kommun

2017-09-22

Under ett extrainsatt Kommunfullmäktige den 21/9 klubbades en ny politisk ledning igenom och Sigtuna kommun kommer därmed att styras av sex samarbetande partier som går under namnet Regnbågskoalitionen. Ordförande i kommunstyrelsen är Olov Holst (M).

 
Vilka partier ingår i Regnbågskoalitionen?

Liberalerna (L) och Miljöpartiet (MP) har anslutit sig till Alliansgruppen i Sigtuna med Moderaterna (M), Samling för Sigtuna (SfS), Centerpartiet (C) och Kristdemokraterna (KD). Namnet Regnbågskoalitionen syftar till att koalitionen innehåller nästintill alla regnbågens färger.

Hur kan kommunen byta politisk ledning under en pågående mandatperiod?
Då Liberalerna och Miljöpartiet valde att avbryta samarbetet med Socialdemokraterna i våras för att istället ansluta sig till alliansgruppen i Sigtuna, fick den nybildade koalitionen 25 mandat i Kommunfullmäktige (KF) och är därmed det mäktigaste ”laget” då (S) ensamt har 19 mandat och i och med det valtekniska samarbetet med Vänsterpartiet (V) 21 mandat.

I KF, som är kommunens högst beslutande organ där de stora frågorna, riktlinjerna och förslagen röstas igenom, sitter sammanlagt 51 ledamöter. Därmed är det stor sannolikhet att koalitionen får igenom sina förslag, trots att det är en minoritetskoalition, då det krävs att (S) är eniga med såväl ledamöterna från Vänsterpartiet (V) och Sverigedemokraterna (SD) för att kunna rösta emot.

På KF den 21/9 vann koalitionen omröstningen om att entlediga de nämndpresidier (ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande) samt alla ledamöter och ersättare i de helägda kommunala bolagen där det inte redan satt någon politiker från koalitionen, och ersätta dem med namn från koalitionen.
Olov Holst (M) röstades fram till ordförande i kommunstyrelsen.

Hur kommer det sig att Socialdemokraterna (S) inte sitter vid makten trots att det var det partiet som fick flest röster i kommunvalet 2014?

Socialdemokraterna blev största parti i kommunvalet 2014, före Moderaterna som blev det näst största partiet, och fick 19 mandat i Kommunfullmäktige (KF). Det räckte dock inte för att kunna säkra att få igenom sina idéer så (S) beslöt att samregera med (L) och (MP) och fick därmed 25 mandat. Men, efter att både (L) och (MP) valde att avbryta samarbetet med (S) för att istället ansluta sig till alliansgruppen i Sigtuna och bilda Regnbågskoalitionen, hade (S) sina 19 mandat medan Regnbågskoalitionen hade 25.
Regnbågskoalitionen lade förslag om att byta ut de högsta posterna som (S) satt på och ersätta med koalitionens politiker, kommunfullmäktige beslutade i enlighet med detta.

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan